වයස 85 හෝ ඊට වැඩි ඔස්ට්‍රේලියානුවන් ඉදිරි වසර 40 දී 03 ගුණයකින් ඉහළට

වයස අවුරුදු 85 හෝ ඊට වැඩි ඔස්ට්‍රේලියානුවන් සංඛ්‍යාව ඉදිරි වසර 40 තුළදී 03 ගුණයකින් ඉහළ යනු ඇති බවට අනාවැකි පළවී තිබෙනවා.

ඒ වනවිට මෙරට සමස්ත ජනගහණය මිලියන 40 ඉක්මවා ගොස් පවතිනු ඇති බවටයි පුරෝකථනය කර ඇත්තේ.

පසුගිය වසර 40 පුරා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජනගහණ වර්ධන වේගය සියයට 1.4 ක් ලෙස පැවතියද ඉදිරි වසර 40 දී එය සියයට 1.1 කට අඩුවනු ඇති බව සඳහන්.

අඩු උපත් අනුපාතිකය මෙන්ම ඉහළ ආයු අපේක්ෂාවයි ඊට ප්‍රධානතම හේතු බවට පැවසෙන්නේ.

ඒ අනුව 2063 වසර වනවිට පිරිමි ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 87 දක්වාද කාන්තා ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 89 1/2 දක්වාද වැඩිවනු ඇති බවට අනාවැකි පළකර තිබෙනවා.

aged care – child care සහ disability care අංශවලින් දැනට ආර්ථිකයට සපයන දායකත්වය සියයට 08 ක් වන නමුත් 2063 වසර වනවිට එය සියයට 15 දක්වා ඉහළ යනු ඇති බවටයි පුරෝකථනය කර ඇත්තේ.

වාර්ෂික සංක්‍රමණිකයන් සංඛ්‍යාව 235,000 සීමාවේ පවතිනු ඇති බවටත් නවතම වාර්තාවක දක්වා තිබෙනවා.

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »