වික්ටෝරියා සංයුක්ත ගොඩනැගිලි ඉදිකලහොත් 2056 වනවිට $ බිලියන 43 ක ප්‍රතිලාභ

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සංයුක්ත ගොඩනැගිලි ඉදිකලහොත් 2056 වසර වනවිට ඩොලර් බිලියන 43 ක ප්‍රතිලාභ අත්කර ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව නවතම වාර්තාවකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සංයුක්ත ගොඩනැගිලි බිහිකරමින් පරිසර හිතකාමි පරිසරයක් ඇති කිරීමයි ප්‍රාන්ත රජයේ අරමුණ වී ඇත්තේ.

ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම මෙන්ම ඉහළ යන නිවාස මිළ ගණන් හා රැකියා සදහා ප්‍රවේශවීමට වැඩි ඉඩක් වෙන් කිරීමට සංයුක්ත ගොඩනැගිලි මගින් වැඩි අවස්ථාවක් හිමිවනු ඇති.

විචාරකයින් පෙන්වා දෙන්නේ 2056 වසර වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ වෙසෙන මිලියන 11 කට අධික ජනතාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නංවමින්, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සහ තිරසාර පරිසරයක් අත්කර ගැනිමට යෝජිත වැඩපිළිවෙල මගින් අවස්ථාවක් උදාවනු ඇති බවයි.

සංයුක්ත නගර සංකල්පයේදී වාහන ගමනාගමනයේ දී සිදුවන අහිතකර වායු විමෝචන ටොන් මිලියන 17.3 කින් අඩු කර ගැනීමට හැකිවීම ද විශේෂත්වයක්.

මේ අතර යටිතල පහසුකම් උපරිම වන අයුරින් ඉදිරි වසර 10 සදහා වසරකට නව නිවාස 80,000 ක් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ඉදිකිරීම අරමුණු වන අතර මෙල්බන්හි හඳුනාගත් ප්‍රදේශ 10 ක් යටතේ නව නිවාස 60,000 ක් ඉදි කිරීමට ද නියමිතයි.

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »