කොරෝනා වයිරස් එන්නත මාර්තු මාසයට පෙර ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට ලබා දීම ආරම්භ කර​ හැකි බව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පවසයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා වයිරස් එන්නත මාර්තු මාසයට පෙර ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට ලබා දීම ආරම්භ කර​ හැකි බව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පවසයි.

කොරෝනා වයිරස් එන්නත මාර්තු මාසයට පෙර ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට ලබා දීම ආරම්භ කර​ හැකි බව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පවසයි.

කොරෝනා වයිරස් එන්නත මාර්තු මාසයට පෙර ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට ලබා දීම ආරම්භ කර​ හැකි බව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පවසයි.

කොරෝනා වයිරස් එන්නත සැලසුම් කිරීමට වඩා කලින් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ආරම්භ විය හැකි බව අගමැති ස්කොට් මොරිසන් යෝජනා කර තිබේ. අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ මාර්තු මාසයේ ආරම්භක දිනයට වඩා එන්නත ටිකක් කලින් ආරම්භ කළ හැකි බවයි.

කෙසේ වෙතත්, මාර්තු මාසය නිල වශයෙන් නියමිත ආරම්භක කාලය ලෙස පවතී.

සෞඛ්‍ය ඇමති ග්‍රෙග් හන්ට් පසුගිය සතියේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඕස්ට්‍රේලියාව සිය අදියර පහේ එන්නත් සැලැස්මට අනුව “කාලසටහනට වඩා ඉදිරියෙන්” සිටින අතර පළමු එන්නත ජනවාරි අග වන විට භාවිතයට අනුමත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

සෞඛ්‍ය සේවා සහ වයස්ගත සත්කාරක සේවකයින් සහ වයස්ගත​ වැඩිහිටියන් පළමුව මෙම එන්නත ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.

එක්සත් රාජධානිය මේ සතිය මුලදී ෆයිසර්-බයෝටෙක් COVID-19 එන්නත විශාල වශයෙන් ලබා දීමට​ ආරම්භ කළ අතර එය දැන් කැනඩාවේ ද අනුමත කර ඇත​.

(9News)

COMMENTS