ඕස්ට්‍රේලියානුවන් 2020 වසරේ ගූගල් හි වැඩිපුරම සෙවූ දේ! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානුවන් 2020 වසරේ ගූගල් හි වැඩිපුරම සෙවූ දේ!

ඕස්ට්‍රේලියානුවන් 2020 වසරේ ගූගල් හි වැඩිපුරම සෙවූ දේ!

ඕස්ට්‍රේලියානුවන් 2020 වසරේ ගූගල් හි වැඩිපුරම සෙවූ දේ!

සෙවුම් යන්ත්‍ර දැවැන්තයෙකු වන ගූගල් විසින් 2020 දී ඕස්ට්‍රේලියානුවන් විසින් අන්තර්ජාලයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෙවීම් හෙළි කර ඇති අතර එය වෙනත් කිසිදු වසරක් හා සැසඳිය නොහැකිය​.

2020 සෙවුම් වර්ෂ වාර්තාව ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ගේ ඉදිරි හා කේන්ද්‍රීය සිතුවිලි පිළිබිඹු කරයි.

දැනට පවතින කොරොනා වයිරස් වසංගතය ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සඳහා ගූගල් සෙවුම් වල ආධිපත්‍යය දරන බව දැන ගැනීම ඔබ පුදුම නොවනු ඇත, හොඳම සෙවුම් පද දහයෙන් තුනක් කොරොනා වෛරසය වටා භ්‍රමණය වේ.

පහත දැක්වෙන්නේ එම සෙවුම් පද 10යි.

1. US election

2. Coronavirus

3. NBA

4. Zoom

5. Coronavirus symptoms

6. Kobe Bryant

7. Weather tomorrow

8. Fires near me

9. Coronavirus Victoria

10. Trump vs Biden

(7News)

COMMENTS