ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටොයෝටා වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් තිරිංග දෝෂයක් නිසා නැවත කැඳවේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටොයෝටා වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් තිරිංග දෝෂයක් නිසා නැවත කැඳවේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටොයෝටා වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් තිරිංග දෝෂයක් නිසා නැවත කැඳවේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටොයෝටා වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් තිරිංග දෝෂයක් නිසා නැවත කැඳවේ.

ටොයොටා ඕස්ට්‍රේලියා විසින් තිරිංග දෝෂ සහිත වීම හේතුවෙන් වාහන 24,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැවත කැඳවා තිබේ.

2018 ජුනි සිට දෙසැම්බර් දක්වා කාලය තුළ නිපදවන ලද ඩීසල් හයිලක්ස් සහ ෆෝචූනර් වාහන ( Diesel HiLux and Fortuner vehicles) දහස් ගණනක් ආරක්ෂිත නැවත කැඳවීමක් සිදු කරයි.

ටොයොටා සමාගම පවසන්නේ මෙම ගැටළුව ඇති වන්නේ නිෂ්පාදනයේදී සිදුවූ අක්‍රමිකතාවයක්  හේතුවෙන් තිරිංග වල ඇතිවූ දෝෂයක් මුල් කරගෙන බවයි.
“මෙය සිදුවුවහොත්, තිරිංග පැඩලය නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම piston කැඩීමට හේතු විය හැකි අතර තිරිංග ආධාරක නැතිවීමට ඉඩ ඇත”

මෙයින්  බලපෑමට ලක්වූවන්ට ඔවුන්ගේ දේශීය අලෙවි නියෝජිත ආයතනයට නැවත පැමිණෙන  ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර එහිදී වාහනය පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර කිසිදු ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ. 

වැඩි විස්තර සඳහා 1800 987 366 අංකයෙන් ඔබේ ටොයොටා බෙදාහරින්නා හෝ ටොයොටා Toyota Recall Campaign Helpline අමතන්න.

(7News)

COMMENTS