ජනප්‍රිය Kmart ළදරු නිෂ්පාදනයක් නැවත කැඳවනු ලැබේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ජනප්‍රිය Kmart ළදරු නිෂ්පාදනයක් නැවත කැඳවනු ලැබේ.

ජනප්‍රිය Kmart ළදරු නිෂ්පාදනයක් නැවත කැඳවනු ලැබේ.

ජනප්‍රිය Kmart ළදරු නිෂ්පාදනයක් නැවත කැඳවනු ලැබේ.
 
අඩුපාඩුවක් මඟින් දරුවෙකුට බරපතල තුවාල සිදුවිය හැකි බවට ඇති බිය නිසා ජනප්‍රිය Kmart ළදරු නිෂ්පාදනයක් නැවත කැඳවනු ලැබේ. ඇන්කෝ ගුරුත්වාකර්ෂණ බවුන්සරය (ANKO Gravity Bouncer) සඳහා නැවත කැඳවීම බ්‍රහස්පතින්දා(03/11) නිකුත් කරන ලදී.  නිෂ්පාදන සුරක්‍ෂිතතා ඕස්ට්‍රේලියා පැවසුවේ ආසනය සහ සිටවනය (stand) එක  අතර අගුලු දැමීමේ නිවැරදිව අගුලු නොවැටුනොත්  කුඩා දරුවන් එයින් පෙරලී වැටීමෙන් හානියක් සිදුවිය හැකි බවයි.
 
එමඟින් පසුකාලීන භාවිතයන්හි නිෂ්පාදිතය කැඩී යාමට ඉඩ ඇත. නිෂ්පාදිතය කඩා වැටුනහොත්, එය දරුවෙකුට තුවාල කිරීමේ අවදානමක් ඇත.
 

Bouncer හි යතුරු කේතය 42821458 වේ. මෙම කේතය සහිත අයිතමය මෙම වසර මුලදී  මිලදී ගැනීම සඳහා ලබා ගත හැකි විය – ජනවාරි 16 සිට ජූලි 23 දක්වා. නිෂ්පාදිතය මිලදී ගෙන  ඇති පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එය වහාම භාවිතා කිරීම නවතා එය සම්පූර්ණ ආපසු ගෙවීමක් සඳහා Kmart වෙත ආපසු ලබා දෙන ලෙසයි.

(7News) 

COMMENTS