ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ සදාචාරය ආරක්ෂා කරන – නොකරන රැකියා මෙන්න

ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ රැකියා අතුරින් වඩාත් සදාචාර සම්පන්න සහ සදාචාරය ආරක්ෂා නොකරන රැකියා නම් කර තිබෙනවා.

Governance Institute of Australiaවිසිනුයි මෙම ලේඛනය සකස් කර ඇත්තේ.

මෙරට තුළ වඩාත් සදාචාර සම්පන්න රැකියාව ලෙස ඔස්ට්‍රේලියානුවන් විසින් නම් කර ඇත්තේ ගිනි නිවීම් සේවයයි.

ගිලන් රථ සේවය දෙවන ස්ථානයටත් – ඖෂධ සැල් හිමියන් 03 වන ස්ථානයටත් – හෙදියන් 04 වන ස්ථානයටත් – වෛද්‍යවරුන් 05 වන ස්ථානයටත් පත්වී තිබෙනවා.

child care සේවකයන් 06 වන ස්ථානයේත් – ප්‍රාථමික පාසල් ගුරුවරුන් 07 වන ස්ථානයේත් – පශූ වෛද්‍යවරුන් 08 වන ස්ථානයේත් පසුවනවා.

ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ රැකියා අතුරින් සදාචාරය ආරක්ෂා කරන රැකියා අතර 09 වන ස්ථානයට ඔස්ට්‍රේලියානුවන් විසින් නම් කර ඇත්තේ දන්ත වෛද්‍යවරුන් වන අතර උසස් පාසල් ගුරුවරුන් 10 වන ස්ථානයට පත්වී තිබෙනවා.

ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ රැකියා අතුරින් සදාචාරය ආරක්ෂා නොකරන රැකියා අතර පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ දේපළ වෙළඳාම් නියෝජිතවරුනුයි.

මෙරට තුළ ක්‍රියාත්මක විදෙස් සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂවරුන් 02 වන ස්ථානයටත් – ෆෙඩරල් දේශපාලනඥයන් 03 වන ස්ථානයටත් – ප්‍රාන්ත දේශපාලඥන් 04 වන ස්ථානයටත් – ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායකවරුන් 05 වන ස්ථානයටත් පත්ව සිටිනවා.

ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥන් 06 වන ස්ථානයේත් – සමාගම් සභාපතිවරුන් 07 වන ස්ථානයේත් – දේශීය සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරුන් 08 වන ස්ථානයටත් නම් කර තිබෙනවා.

ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ රැකියා අතුරින් සදාචාරය ආරක්ෂා නොකරන රැකියා අතර ඔස්ට්‍රේලියානුවන් විසින් 09 වන ස්ථානයට නම් කර ඇත්තේ සමාගම් කළමණාකරණ අධ්‍යක්ෂවරුන් වන අතර 10 වන ස්ථානයට නම් කර ඇත්තේ නීතීඥවරුනුයි.

SOURCE : https://www.9news.com.au/national/top-20-most-ethical-least-ethical-jobs-in-australia/4575b80f-2dbd-437c-9487-f3cec9b08ba8#1

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සේවය කරන ඔබටත් වැටුප් ලැබෙන්නේ මෙහෙම ද?

සාමාන්‍ය ඔස්ට්‍රේලියානු සේවකයෙකූ සෑම වසරකදීම ඩොලර් 21,000ක වැටුපක් ලැබිය යුතු අමතර කාලයක් සේවයේ නිරත වී ඇති බව නව සමීක්ෂණයක් මගින් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

Read More »

තරග පැරදුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගංවතුරට කොටුවෙයි

අමෙරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයට බලපෑම් කර ඇති ජලගැලීම් තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ද බටහිර ඉන්දීය දූපත් බලා පිටත්ව යාමට නොහැකි වී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

Read More »