ඇපල් iPhone 12 පිළිබඳ පොදු ගැටළුවක් වාර්තා වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඇපල් iPhone 12 පිළිබඳ පොදු ගැටළුවක් වාර්තා වේ.

ඇපල් iPhone 12 පිළිබඳ පොදු ගැටළුවක් වාර්තා වේ.

ඇපල් iPhone 12 පිළිබඳ පොදු ගැටළුවක් වාර්තා වේ.

ඇපල් iPhone භාවිතා කරන්නන් දහස් ගණනක් ඔවුන්ගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් වල 4G සහ 5G ජාල වෙත ප්‍රවේශ වීම පිළිබඳ පොදු ගැටළුවක් වාර්තා කර ඇත. iPhone 12 භාවිතා කරන්නන් 500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ඇපල් සමාගමේ නිල සහායක ප්‍රජාවන් වෙත පැමිණ ඇති බව 9to5Mac වාර්තා කරයි.

“ප්‍රබලම ලෙස සන්නිවේදන සබඳතා  තිබිය යුතු ප්‍රදේශවල (ප්‍රසිද්ධ​ නගරයක් හරහා ධාවනය කරන විටදී ) පවා සබඳතා බිඳ වැටෙයි ,” එක් පුද්ගලයෙක් ඇපල් හි ආධාරක පොතේ ගැටලුව ගැන ලිවීය.

“මගේ iPhone XR සමඟ සෑම විටම මෙම ප්‍රදේශවල සන්නිවේදන සබඳතා තිබුණි . නමුත් දැන් සේවාවන් බිඳවැටීම සමග  ඉතා කලකිරීමට පත්වන අතර සේවාව යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා මට සාමාන්‍යයෙන් දුරකථනය ක්‍රියා විරහිත කර නැවත ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

එක්සත් ජනපදය, ජපානය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඇතුළු ලොව පුරා iPhone 12 භාවිතා කරන්නන් මෙම ගැටළුව වාර්තා කර ඇත.

සමහර අය ඔවුන්ගේ දුරකථනය නැවත ආරම්භ කිරීමෙන් ගැටලුව විසඳන අතර තවත් සමහරු airplane mode යොදා  නිවැරදි කිරීමට ක්‍රියා කරන බව වාර්තා කර ඇත. තවත් සමහරු ගැටළුව විසඳීම සඳහා ඔවුන්ගේ සිම් කාඩ්පත් පවා මාරු කර ගත්හ.

නව මාදිලි හතරක් ඇතුළත් වන ඇපල් සමාගමේ නවතම iPhone මාලාව පසුගිය මාසයේ නිකුත් විය.

7News

COMMENTS