නිව් සවුත් වේල්ස් හි දින 25කට පසුව ප්‍රජාව තුල  COVID-19 පළමු  සිද්ධිය වාර්තා වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් හි දින 25කට පසුව ප්‍රජාව තුල  COVID-19 පළමු  සිද්ධිය වාර්තා වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් හි දින 25කට පසුව ප්‍රජාව තුල  COVID-19 පළමු  සිද්ධිය වාර්තා වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් හි දින 25කට පසුව ප්‍රජාව තුල  COVID-19 පළමු  සිද්ධිය වාර්තා වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් හි දින 25කට පසුව ප්‍රජාව තුල  COVID-19 පළමු  සිද්ධිය වාර්තා වී  ඇත. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය බ්‍රැඩ් හැසාඩ්  තහවුරු කළේ එක් පොලිස් නිරෝධායන හෝටලයක් ඇතුළුව සිඩ්නි හෝටල් දෙකක සේවය කළ  කාන්තාවක් කොරෝනා වයිරසය සඳහා ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ඇති බවයි.

මෙම කාන්තාව නොවැම්බර් 28, 29 සහ 30 යන දිනවල ඩාර්ලිං වරායේ Novotel හෝටලයේ සහ නොවැම්බර් 27 වන දින Ibis Sydney Darling වරායේ සේවය කළාය.

ඇගේ පවුලේ සාමාජිකයන් පස්දෙනාම එක රැයකින් කොරෝනා පරීක්‍ෂණයට​ ලක් කර ඍණාත්මක ප්‍රතිඵල ලැබී ඇත.

 
(7News)

COMMENTS