ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගුවන් නියමු හිගයට ප්‍රධාන හේතු 02 ක්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගුවන් නියමු හිගයට ප්‍රධාන හේතු වනුයේ අඩු වැටුප් සහ රැකියාවට පිවිසීමේ දැඩි කොන්දේසි බවට චෝදනා එල්ල වනවා.

ක්වන්ටාස් සමාගමේ ගුවන් නියමු සංසදය අවධාරණය කරන්නේ වත්මන් ප්‍රධාන විධායක නිළධාරින් වැනේසා හඩ්සන් මීට විසඳුමක් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

ගුවන් නියමුවෙකු බවට පත්වීමට ඩොලර් 150,000 ක පමණ මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවන බවයි ඔවුන්ගේ ස්ථාවරය වන්නේ.

මේ වනවිට කණිෂ්ඨ ගුවන් නියමුවෙකුගේ වාර්ෂික වැටුප ඩොලර් 35,000 ක් වැනි අවම අගයකට පත්ව ඇති බවටත් ඔවුන් චෝදනා කරනවා.

වසර 03 කට පමණ පසු පළමු නිලධාරී (first officer) තනතුරකට පත්වු පසු ඩොලර් 65,000 ක පමණ වාර්ෂික වැටුපක් උපයාගත හැකි බවත් ක්වන්ටාස් සමාගමේ ගුවන් නියමු සංසදය සඳහන් කරනවා.

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »