පාන් ඇසුරුම් වල ඇති ප්ලාස්ටික් ටැග් ඉවතට .. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

පාන් ඇසුරුම් වල ඇති ප්ලාස්ටික් ටැග් ඉවතට ..

පාන් ඇසුරුම් වල ඇති ප්ලාස්ටික් ටැග් ඉවතට ..

පාන් ඇසුරුම් වල ඇති ප්ලාස්ටික් ටැග් ඉවතට ..

ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි පාන් ටැග් සකස් කරමින් සිටින අතර ඔවුන්  පවසන්නේ වසරකට ප්ලාස්ටික් කුඩා කොටස්  මිලියන 400 ක් ඉවත් කරන බවයි.

එලෙසම  Tip Top නිෂ්පාදන සමාගම  බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ  කාර්මික හා පාරිභෝගික අපද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද කාඩ්බෝඩ් ටැග් සවි කරනු ඇත. සමාගම පවසන්නේ 2021 දී ඕස්ට්‍රේලියාව  ප්‍රථම වරට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව වෙතින් ප්ලාස්ටික් ටැග් මිලියන හතරක් ඉවත් කරන බවයි.

ප්ලැනට් ආර්ක් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී පෝල් ක්ලිමෙන්කෝ පැවසුවේ කුඩා ටැග් අපද්‍රව්‍ය පද්ධතියේ ගැටළු සහගත බවයි. ඔවුන් තරමක් කුඩා බැවින්, ඔවුන් ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියාවලිය හරහා ගමන් නොකරනු ඇත. එය කුඩා වෙනස් කිරීමකි. සියයට සියයක්ම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ අන්තර්ගතයන් භාවිතා කිරීමේදී ටිප් ටොප් විසින් කරන ලද මෙම නවෝත්පාදනය දැකීම සතුටක් බවත් ඔහු පැවසීය.

Tip Top ඉදිරි වසර දෙක තුළ ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා කාඩ්බෝඩ් ටැග් ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම් කරයි.  එයින් අදහස් කරන්නේ වසරකට ප්ලාස්ටික් බිට් මිලියන 400 ක් අඩු වන  බවයි. එලෙසම, සිල්ලර වෙළෙන්දන් සඳහා කිසිදු අමතර පිරිවැයක් නොදෙන බවත් නව ටැග් සමානව කල් පවතින ඒවා බවත් ඔහු පැවසීය. Tip Top හි ඉලක්කය වන්නේ 2025 වන විට සියයට සියයක්ම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි, නැවත භාවිතා කළ හැකි හෝ කොම්පෝස්ට් කළ හැකි ඇසුරුම් භාවිත කිරීමයි.

 
(7News)

COMMENTS