විදේශයන්හි අතරමං වී සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට නත්තලට ඔවුන්ගේ පවුල් සමඟ නැවත එක්වීමට හැකි වේද​? – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

විදේශයන්හි අතරමං වී සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට නත්තලට ඔවුන්ගේ පවුල් සමඟ නැවත එක්වීමට හැකි වේද​?

විදේශයන්හි අතරමං වී සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට නත්තලට ඔවුන්ගේ පවුල් සමඟ නැවත එක්වීමට හැකි වේද​?

විදේශයන්හි අතරමං වී සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට නත්තලට ඔවුන්ගේ පවුල් සමඟ නැවත එක්වීමට හැකි වේද​?

Stranded Australians overseas facing Christmas deadline to be reunited with their families.

කොරෝනා වෛරස් වසංගතය හේතුවෙන් විදේශයන්හි අතරමංව සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන් 37,000 ක් පමණ නත්තලට නියමිත වේලාවට ගෙදර ගෙන ඒමට හැකි වේද යන්න පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති.

ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපසු යාමට උනන්දුවක් දක්වන අය සඳහා අවසාන දිනය එළඹෙමින් පවතින අතර, දෙසැම්බර් 11 වන විට ඕස්ට්‍රේලියානුවන් මව් බිමට පැමිණිය යුතුය. සති දෙකක කාලයක් නිරෝධායනයකට යාමට ඔවුන්ට සිදු වේ.

ඕස්ට්‍රේලියානුවන් 32,000 ක් පමණ ආපසු සිය රටට පැමිණීම සඳහා විදේශ කටයුතු හා වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී ඇති බව සෙනෙට් ඇස්තමේන්තු කමිටුවක් මෑතකදී ප්‍රකාශ කරන ලදී.

නමුත් හෝටල් නිරෝධායනයේ පිරිවැය සහ මිල අධික ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් බොහෝ දෙනෙකුට නැවත ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීම දුෂ්කර වී තිබේ. අන්තර්ජාතික පැමිණීම පිළිබඳ සීමාවන් ද ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට නැවත පැමිණීම දුෂ්කර කරයි.

නිරෝධායන හෝටල්වල ධාරිතාව මත පදනම්ව ඕස්ට්‍රේලියානු රජය සතියකට පැමිණෙන සංචාරකයින් 6,000 දක්වා සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවයි.

කොරෝනා වයිරස් වසංගතයේ ආරම්භයේ සිට ඕස්ට්‍රේලියානුවන් 400,000 කට වැඩි පිරිසක් විදේශයන්ගෙන් ආපසු පැමිණ ඇත.

(9News)

COMMENTS