ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට විවෘත වේ.  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට විවෘත වේ. 

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට විවෘත වේ. 

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට විවෘත වේ. 

Queensland borders open to New South Wales and Victoria.

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් දේශ සීමාව දෙසැම්බර් 1 වනදා වික්ටෝරියා වෙත විවෘත වන බව ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්ත අග්‍රාමාත්‍ය Annastacia Palaszczuk පවසයි.

“දෙසැම්බර් 1 වන දින වික්ටෝරියානුවන්ට ක්වීන්ස්ලන්තයට පැමිණිය හැකි අතර ඇත්ත වශයෙන්ම ක්වීන්ස්ලන්ත වැසියන්ට වික්ටෝරියා වෙතද යා හැකිය. එබැවින් ඉතා හොඳ ආරංචියක්.” ඇය අද උදෑසන මාධ්‍ය හමුවේදී පැවසීය​.

මෙම නිවේදනය ඇය ඊයේ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ සිඩ්නි නුවර හා සම් බන් ධ දේශ සීමා විවෘත කිරීම හා සමාන නිවේදනයකි. එනම් සිඩ්නි නුවර ඇතුලු සියලුම නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත වැසියන් හට ද ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තය තුලට ඇතුල් වීමට දෙසැම්බර් මස 1වන දින සිට හැකිවේ. 

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය සහ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය​ ප්‍රජා සම්ප්‍රේෂණයකින් තොරව දින 28 ක අවශ්‍යතා මෙන්ම ප්‍රමාණවත් තරම් ඉහළ පරීක්ෂණ අනුපාතයන් සහ අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීමෙන් හොඳ ප්‍රතිඵ​ල ලබා දී ඇති බව ඇය පැවසුවාය. 

(ABC)

COMMENTS