2020 වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් ලැබෙන වාසි සහ අවාසි මෙන්න!

2020 වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් ලැබෙන වාසි සහ අවාසි මෙන්න!

Victoria State Budget 2020: Winners and Losers

ඩොලර් බිලියන 23.3 ක දැවැන්ත ප්‍රක්ෂේපිත හිඟයක් තිබියදීත්, ප්‍රධාන මුදල් උත්පාදනයන්ගෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා කර්මාන්ත හා කණ්ඩායම් රාශියක් සමඟ වික්ටෝරියා හි 2020-21 අයවැය වාර්තාව එළි දැක්වේ.

පාසල්, රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කිරීමේ සිට COVID-19 වසංගත හා ලැව්ගිනි(Bushfires) මගින් විනාශ වූ ව්‍යාපාර සඳහා ආධාර කිරීම දක්වා වික්ටෝරියානු රජය කියා සිටියේ රජයේ ආර්ථිකය අළුත්වැඩියා කිරීම සහ නැවත ගොඩනැඟීම එහි ප්‍රධාන ඉලක්කය බවයි.

මෙවර රාජ්‍ය අයවැයෙන් ලැබෙන වාසි සහ අවාසි මෙන්න:

පාසල්, ගුරුවරුන් සහ ශිෂ්‍යයන්
ගොඩනැගිලි වැඩ පැකේජයක කොටසක් ලෙස ඩොලර් බිලියන 1.1 ක් සහ පාසල් 162 ක් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ එක් නව පාසලක් ඉදිකිරීම සඳහා තවත් ඩොලර් බිලියන 1.9 ක් ඇතුළුව පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා ඩොලර් බිලියන 3 කට වඩා ආයෝජනය කර ඇත.

ඩොලර් මිලියන 388.8 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විශේෂ පාසල් 39 ක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යොමුවනු ඇති අතර එය වික්ටෝරියා විශේෂ පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙතෙක් සිදු කළ විශාලතම ආයෝජනය වේ.

තවත් ඩොලර් මිලියන 85 ක් දැනට පවතින පාසල් හතක් පුළුල් කරන අතර ඩොලර් මිලියන 250 ක් සෑම රජයේ පාසලකම සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය සෑම රාජ්‍ය නොවන පාසලකම ගුරුවරුන් සේවයේ යොදවනු ඇත.

ආබාධිත තත්ත්වයෙන් පෙළෙන සිසුන්ට සහාය දීම සඳහා ඩොලර් බිලියන 1.6 ක් ද ආයෝජනය කෙරේ.

පෙර පාසැල් දරුවන් සහ ඔවුන් ගේ දෙමාපියන් 
මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපනය සඳහා ඩොලර් මිලියන 774 ක ආයෝජනයක කොටසක් වන ඩොලර් මිලියන 169.6 ක අරමුදල් සම්පාදනයක් යටතේ ලබන වසරේදී වික්ටෝරියා හි පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනය​ නොමිලේ ලබා දෙනු ඇත.

මේ අනුව ප්‍රාන්තය පුරා පවුල් 100,000 පමණ මෙම වරප්‍රසාදය ලබා ගන්නා අතර ඇතුළත් වන සෑම දරුවෙකු සඳහාම ඩොලර් 2000 ක් පමණ ඉතිරි කර ගැනීමට එම පවුල් වලට හැකි වේ. 

රජයේ පාසල් 400 ක් දක්වා නව පාසල් සත්කාර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඩොලර් 75,000 ක් දක්වා ප්‍රදානයන් ද ලබා දෙනු ඇත.

අනියම් හා අනාරක්ෂිත සේවකයින් (Casual and insecure workers)
අනියම් හා අනාරක්ෂිත සේවකයින්ට වසර දෙකක නියමු යෝජනා ක්‍රමයක කොටසක් ලෙස වැටුප් සහිත ලෙඩ සහ රැකබලා ගන්නන්ගේ නිවාඩු ලබා ගත හැකිය.

නව සුරක්ෂිත වැඩ නියමු යෝජනා ක්‍රමය මඟින් ප්‍රමුඛතා කර්මාන්තවල අනියම් හා අනාරක්‍ෂිත කම්කරුවන් සඳහා ජාතික අවම වැටුපෙන් දින පහක් දක්වා රෝගී නිවාඩු සහ රැකබලා ගන්නන්ගේ වැටුප ලබා දෙනු ඇත.

මෙම යෝජනා ක්‍රමය ලබන වසර අවසානයේදී හෝ 2022 මුලදී දියත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. යෝජනා ක්‍රමයේ සැලසුම පිළිබඳ උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 5 ක් වෙන් කර ඇත.

නිවාස සොයන්නන් සහ නිවාස හිමියන්
වික්ටෝරියා හි විශාල නිවාස ඉදිකිරීමේ කොටසක් ලෙස රජය ඩොලර් බිලියන 6 ක් ආයෝජනය කරනු ඇති අතර නව සමාජ හා දැරිය හැකි නිවාස 12,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉදිකිරීමට සහ වික්ටෝරියානුවන්ට නිවාස වඩාත් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

සුදුසුකම් ලත් වික්ටෝරියානු නිවාස හිමියන් රජයේ දේපළ වෙළඳපල යළිත් තහවුරු කිරීම සඳහා අඩක් මුද්දර ගාස්තු වට්ටමක් ලබා ගනී.

Healthcare කම්කරුවන් සහ රෝගීන්
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නව රෝහල් ඉදිකිරීම සහ දැනට පවතින රෝහල් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඩොලර් බිලියන 2 ක විශාල මුදලක් වැය කෙරේ.

ඩොලර් බිලියන 2.8 ක අරමුදල් සම්පාදනයක් මගින් රෝහල් COVID සාමාන්‍ය තත්වයට පත්වන විට රජයේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ධාරිතාවය පවත්වා ගෙන යනු ඇත.

ඩොලර් මිලියන 869 ක් වඩාත් උග්‍ර මානසික සෞඛ්‍ය ඇඳන් ඇතුළු මානසික සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් සඳහා ආයෝජනය කරනු ඇත.

සංචාරක අංශය
වික්ටෝරියානු රජය ඩොලර් 200 බැගින් වටිනා සංචාරක වවුචර 120,000 ක් දක්වා ලබා දෙනු ඇත.

ඩොලර් මිලියන 28 ක් වටිනා මෙම සංචාරක වැඩසටහන සඳහා වවුචර් අයදුම්කරුවන් සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා අවම වශයෙන් ඩොලර් 400 ක් ප්‍රාදේශීය වික්ටෝරියා හි නවාතැන්, ආකර්ශනීය හෝ සංචාර සඳහා වැය කළ යුතුය.

ව්‍යාපාර සහ රැකියා විරහිත සේවකයින්
ඩොලර් මිලියන 619 ක රැකියා සඳහා රැකියා සොයන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත වික්ටෝරියානුවන්ට මාස හයක වැටුප් සහනාධාරයක් මඟින් අවම වශයෙන් වික්ටෝරියානුවන් 10,000 ක් බඳවා ගැනීමට ව්‍යාපාරවලට සහාය වීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 250 ක් ද ඇතුළත් වේ.

මේ අතර, ඩොලර් මිලියන 836 ක් නව රැකියා බඳවා ගැනීම, පැය ගණන යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ නව රැකියා උත්පාදනය කිරීම සඳහා යොදනු ඇත​.

ඩොලර් මිලියන 10 ක් දක්වා වැටුප් ගෙවීම් සඳහා 2020-21 වැටුප් බදු වගකීම් කල්දැමීම තුළින් ව්‍යාපාර සඳහා ඩොලර් බිලියන 1.7 ක මුදල් ප්‍රවාහයක් ඇති කිරීමට ද නියමිතය.

ව්‍යාපාර ආධාර අරමුදලේ කොටසක් ලෙස ඩොලර් බිලියන 2.6 ක ප්‍රදානයන් මගින් ආගන්තුක සත්කාර, සංචාරක ව්‍යාපාරය, නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත සහ සිල්ලර වෙළඳාම ඇතුළු දුෂ්කරම අංශවලට සහාය වනු ඇත.

කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාර ද ඩොලර් බිලියන 1.1 ක ප්‍රදානයන් ලබා ගනිමින් විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබා ඇත.

මෝටර් රථ රියදුරන්
මාර්ග ආරක්ෂණ කැමරා දඩ මුදල් 2019-20 අයවැයෙන් ඩොලර් මිලියන 145 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය ඩොලර් මිලියන 475 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙම අගය මීළඟ අයවැයෙන් ඩොලර් මිලියන 524 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

සිල්ලර වෙළෙන්දන්
කලාපීය වික්ටෝරියා වෙත පැමිණෙන අමුත්තන් ආපසු හරවා යැවීම සඳහා සකසා ඇති සංචාරක වවුචර් යෝජනා ක්‍රමයෙන් සිල්ලර වෙළෙන්දන් බැහැර කර ඇති අතර, වවුචර් නිකුත් කළ හැක්කේ යමෙකු නවාතැන්, ආකර්ශනීය හෝ සංචාර සඳහා අවම වශයෙන් ඩොලර් 400 ක් වියදම් කළ විට පමණි.

කෙසේ වෙතත්, සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට කලාපවලට පැමිණෙන නිවාඩු නිකේතනකරුවන්ගේ පැමිණීමෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇති අතර සුදුසුකම් ඇති අයට ව්‍යාපාර ආධාර අරමුදල යටතේ ප්‍රදානයන් ලබා ගත හැකිය.

අනාගත පරම්පරාවන්
වික්ටෝරියානු රජයේ ශුද්ධ ණය 2023-24 වන විට ඩොලර් බිලියන 154.8 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති අතර 2020-21 දී ශුද්ධ ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 86.7 කි.

ණය අනාගත පරපුරට බරක් වනු ඇත.

(9News)

ඉරාන ප්‍රහාරයක අවදානමක් නිසා ඇමෙරිකා පුරවැසියන්ට දැනුම් දීමක්

ඉරානයෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල වනු ඇතැයි පවතින බිය හේතුවෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඊශ්‍රායලයේ සිටින සිය සේවකයන්ට ගමන් බිමන් සීමා කරන ලෙසට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියාව සහ රටවල් රැසක ළමයින්ට මාරාන්තික විය හැකි රෝගයක් ව්‍යාප්ත වෙයි

ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව බෝවන රෝගයක් වන කක්කල් කැස්ස යළි ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුලු ලොව පුරා රටවල් කිහිපයක ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව වාර්තා වනවා.

Read More »

මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ සිට ජයග්‍රාහකයන්ට අලුත් ත්‍යාගයක්

එළැඹෙන ඔලිම්පික් උලෙළේ සිට ජවන හා පිටිය ක්‍රීඩා ඉසව්වලින් ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමීමට ලෝක මලල ක්‍රීඩා සම්මේලනය තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නංවන සැලැස්ම අගමැති හෙළි කරයි

ප්‍රධාන කර්මාන්ත සඳහා ආධාර සපයමින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීමට සැලැස්මක් අග්‍රාමාත්‍ය ඇන්තනී ඇල්බනිස් හෙළි කර තිබෙනවා.

Read More »