ඔස්ට්‍රේලියාවට වැඩිම තර්ජනයක් සහිත ඇප්ලිකේෂන දෙක හඳුනා ගැනේ

ඔස්ට්‍රේලියාවට ආරක්ෂක තර්ජනයක් සහිත වැඩිම විදේශීය බලපෑම ඇති ඇප්ලිකේෂන දෙක Tik Tok සහ WeChat බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

සමාජ මාධ්‍ය හරහා රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට ඇති තර්ජන පිළිබඳ සෙවීමට පත්කල කමිටුව විසින් නිකුත් කල වාර්තාව මගිනුයි මෙම අනාවරණය සිදුකර ඇත්තේ.

සියලු සමාජ මාධ්‍ය ජාල විනිවිදභාවයකින් යුක්තව නියාමනය කිරීමේ නව රෙගුලාසි ඇති කිරීම හෝ ඒවා මුලු රට පුරාම භාවිතය තහනම් කිරීම ඇතුලු නිර්දේශ 17 ක් ඊට ඇතුළත්.

කිසියම් අයුරකින් ෆෙඩරල් රජය පණවන නීතිවලට සමාජ මාධ්‍ය සමාගම් අනුගත නොවන්නේ නම් වහා වාරණ පැණවිය යුතු බවටද එමගින් යෝජනා කර තිබෙනවා.

චීන හිමිකාරීත්වයක් සහිත ඇප්ලිකේෂනයක් වන Tik Tok මගින් පුද්ගලික දත්ත අවභාවිත කෙරෙන බවට වන සැකය හමුවේ ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුලු රටවල් ගණනාවක් විසින් රජයේ දුරකථනවල එය භාවිතය මේ වනවිට තහනම් කර තිබීමද විශේෂත්වයක්.

රජයේ ව්‍යාපෘති සමග සම්බන්ධ වී සිටින කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ දුරකථනවල එම ඇප්ලිකේෂනය භාවිතය තහනම් කල යුතු බවටද මෙම වාර්තාවෙන් නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »