ඔබත් මේ මුරපද භාවිතා කල කෙනෙක්ද ? – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔබත් මේ මුරපද භාවිතා කල කෙනෙක්ද ?

ඔබත් මේ මුරපද භාවිතා කල කෙනෙක්ද ?

ඔබත් මේ මුරපද භාවිතා කල කෙනෙක්ද ?
Have you ever used these passwords?

මුරපද අතිශය වැදගත් නමුත් අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් එය ආරක්ෂාකාරී ලෙස යොදා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් උත්සාහයක් නොගන්නා බැවින් එය සයිබර් වංචනිකයින්ට ඔවුන්ගේ වැඩ පහසු කරයි.

නව පර්යේෂණයන්ට අනුව, මිනිසුන් තවමත් “123456789”, “මුරපදය” සහ “iloveyou” වැනි පහසුවෙන් හැක් කළ හැකි මුරපද භාවිතා කරයි. නරකම මුරපද 200 අතුරින් “123456” 2020 දී බහුලව භාවිතා වන අතර 2,543,285 දෙනෙකු එය තෝරාගෙන ඇත.
මුරපද කළමනාකරණ සමාගමක් වන NordPass හි පර්යේෂණ මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ එය බිඳ දැමීමට තත්පරයකට අඩු කාලයක් ගත වන බවයි.
සයිබර් ආරක්ෂණ විශේෂඥයින්ගේ නිරන්තර අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා, 2020 හි වඩාත් පොදු මුරපද ලැයිස්තුව 2019 හා සසඳන විට කිසිදු වෙනසක් නැති බව NordPass  පවසයි.

වඩාත් පොදු මුරපද 10 ලෙස ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත්තේ ,

1. 1123456
2. 123456789
3. picture1
4. password
5. 12345678
6. 111111
7. 123123
8. 12345
9. 1234567890
10.senha

 
(7News)
 
 
 

COMMENTS