ඔස්ට්‍රේලියා Medical ID tag වල QR කේත මුද්‍රණයට පියවර

Medical ID tag වල QR කේත මුද්‍රණය කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

අදාළ පුද්ගලයාගේ රෝගී තත්වයන් – ලබාගත් ප්‍රතිකාර ඇතුලු සියල්ල ඊට අන්තර්ගත කෙරෙනු ඇති.

මේ සඳහා එක් අයෙකුගෙන් වසරකට ඩොලර් 100 ක ගාස්තුවක් අය කිරීමට නියමිතයි.

රෝහල් – ගිලන් රථ වැනි සියලු ස්ථානවලදී අදාළ තොරතුරු ලබාගත හැකි පහසුකම් සළසා තිබීම විශේෂත්වයක්.

මෙම වැඩපිළිවෙල අත්හදා බැලීම සඳහා දැනට සෑම ප්‍රාන්තයක්ම නියෝජනය වන පරිදි රෝගීන් තෝරාගෙන තිබෙනවා.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »