නුවන් සොයිසා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ඉදිරියේ වැරදිකරුවෙකු වෙයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නුවන් සොයිසා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ඉදිරියේ වැරදිකරුවෙකු වෙයි.

නුවන් සොයිසා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ඉදිරියේ වැරදිකරුවෙකු වෙයි.

නුවන් සොයිසා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ඉදිරියේ වැරදිකරුවෙකු වෙයි.

Nuwan Zoysa pleads guilty before the International Cricket Council.

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සහ පුහුණුකරු නුවන් සොයිසා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ මර්දන කමිටුව විසින් චෝදනා 03 කට අදාලව වරදකරුවෙකු ලෙස නම් කර තිබේ.

2018 නොවැම්බරයේ අයිසීසී දූෂණ විරෝධී කෝඩින් යටතේ චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, ඔහු විනිශ්චය සභාවක් ඉදිරියේ නඩු විභාගයක් පැවැත්වීමේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව සියලු චෝදනාවලට වැරදිකරු වී තිබෙනවා.

වරදකරු වීමට අදාළ වගන්ති පහත පරිදි වේ.

2.1.1 වන වගන්තිය – තරඟයක ප්‍රතිපලය, ප්‍රගතිය, හැසිරීම හෝ වෙනත් අංශ (ය) නුසුදුසු ලෙස නිවැරදි කිරීමට හෝ සැලසුම් කිරීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් බලපෑම් කිරීමට එකඟතාවයකට හෝ උත්සාහයකට පක්ෂ වීම.

2.1.4 වගන්තිය – 2.1 වන වගන්තිය උල්ලංගණය කිරීම සඳහා ඕනෑම සහභාගිවන්නෙකුට සෘජුව හෝ වක්‍රව ඉල්ලීම, පොළඹවීම, පොළඹවා ගැනීම, උපදෙස් දීම, ඒත්තු ගැන්වීම, දිරිගැන්වීම හෝ හිතාමතාම පහසුකම් සැපයීම.

2.4.4 වන වගන්තිය – කේතය යටතේ දූෂිත හැසිරීම් වල යෙදීමට ලැබුණු ඕනෑම ප්‍රවේශයක් හෝ ආරාධනා පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු ACU වෙත අනාවරණය කිරීමට අපොහොසත් වීම.

(Newswire)

COMMENTS