කලාපීය වික්ටෝරියා හි ප්‍රදේශ කිහිපයක​ අපජලයේ කොරෝනා වයිරස් කොටස් සොයා ගැනේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කලාපීය වික්ටෝරියා හි ප්‍රදේශ කිහිපයක​ අපජලයේ කොරෝනා වයිරස් කොටස් සොයා ගැනේ.

කලාපීය වික්ටෝරියා හි ප්‍රදේශ කිහිපයක​ අපජලයේ කොරෝනා වයිරස් කොටස් සොයා ගැනේ.

කලාපීය වික්ටෝරියා හි ප්‍රදේශ කිහිපයක​ අපජලයේ කොරෝනා වයිරස් කොටස් සොයා ගැනේ.

COVID fragments have been found in wastewater in regional Victoria. 

බ‍්‍රහස්පතින්දා( 19/11) වික්ටෝරියානු අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා තහවුරු කළේ Benalla සහ Portland හි පිරිසිදු නොකළ අපජලයේ COVID-19 වයිරස් කොටස් තිබී ඇති බවයි. එය නොවැම්බර් 17 අඟහරුවාදා සොයා ගන්නා ලදී.

ප්‍රදේශයේ වෙසෙන හෝ නොවැම්බර් 15 සිට 17 දක්වා කාලය තුළ සංචාරය කළ ඕනෑම අයෙකුට රෝග ලක්ෂණ මතු වුවහොත් කොරෝනා පරීක්‍ෂාව සිදු කරන මෙන් රජය ඉල්ලා සිටී. 

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පුරා ප්‍රදේශ 30 කට වැඩි ගණනකින් අපජල සාම්පල ලබා ගන්නා ලදී.

Ararat, Ballarat, Benalla, Bendigo, Mildura, Moe, Shepparton, Swan Hill, Traralgon, Wangaratta, Warragul, Wodonga සහ Wonthaggi යන කලාපීය අපජල පවිත්‍රාගාර ඒවාට ඇතුළත් ය.

බ්‍රහස්පතින්දා(19/11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා වික්ටෝරියානු දේශ සීමාව වසා දමන බව වික්ටෝරියානු අග‍්‍රාමාත්‍ය Daniel Andrews නිවේදනය කිරීමත් සමඟ මෙම නිවේදනය ද සඳහන් කලේය​.

බලපත්ර පද්ධතියක් හඳුන්වාදීමට පෙර වික්ටෝරියානු දේශ සීමාව වසා දැමීම පැය 48 ක් පවතිනු ඇත.

(7News)

COMMENTS