කැන්ගරුවෙකු මෙල්බර්න් සාප්පු සවාරියේ යයි.

කැන්ගරුවෙකු මෙල්බර්න් සාප්පු සවාරියේ යයි.

Kangaroo hops through Greensborough Plaza shopping centre.

ඊයේ (18/11) උදෑසන මෙල්බර්න් හි Greensborough ප්‍රදේශයේ සාප්පු මධ්‍යස්ථානයකට  කැන්ගරුවෙකු ඇතුල් වී සිටින අයුරු දැක තිබේ.

එම කැන්ගරුවා Greensborough Plaza ගොඩනැගිල්ලට ඇතුල් වී එහි Target වෙළඳසැල කරා යන විට සාප්පු හිමියන් කම්පනයෙන් බලා සිටියහ.

පසුව එම කැන්ගරුවා උදෑසන 10 පමණ​ උද්‍යාන පාලකයන් විසින් අල්ලා ගන්නා ලදී.

(3AW693)

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »