ඔබත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්ධන පිරවුම්හලකින් අත් සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන​ මිලදී ගත්තාද​? එසේනම් එය කොරෝනා මර්දනයට ඵලදායී නොවනු ඇත​.  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔබත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්ධන පිරවුම්හලකින් අත් සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන​ මිලදී ගත්තාද​? එසේනම් එය කොරෝනා මර්දනයට ඵලදායී නොවනු ඇත​. 

ඔබත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්ධන පිරවුම්හලකින් අත් සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන​ මිලදී ගත්තාද​? එසේනම් එය කොරෝනා මර්දනයට ඵලදායී නොවනු ඇත​. 

ඔබත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්ධන පිරවුම්හලකින් අත් සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන​ මිලදී ගත්තාද​? එසේනම් එය කොරෝනා මර්දනයට ඵලදායී නොවනු ඇත​. 

CHOICE slams hand sanitiser sold in petrol stations across Australia.

පාරිභෝගික උපදේශක CHOICE විසින් “White Knight” නැමති අත් සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන​ අන්තර්ජාලය හරහා සහ United ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල විකුණන ලද අතර COVID-19 ඇතුළු වෛරස් විනාශ කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් මධ්‍යසාර අඩංගු නොවන බව සොයා ගන්නා ලදී.

75% alcohol නිෂ්පාදනවල​ අඩංගු බව පවසන අත් සනීපාරක්ෂක යන්ත්‍රයේ අඩංගු වූයේ සියයට 52 ක් පමණි. ඵ​ලදායී අත් සනීපාරක්ෂක සඳහා අවශ්‍ය මධ්‍යසාර ප්‍රමාණය සියයට 60 ත් 80 ත් අතර වේ.

CHOICE හි ජ්‍යෙෂ්ප්‍ඨ ප්‍ර​චාරක Dean Price පැවසුවේ වඩා හොඳ ලේබල් කිරීම සහ පරීක්‍ෂණ සිදු කිරීම​ මෙම වැදගත් නිෂ්පාදනය කෙරෙහි මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වන බවයි.

මෙවැනි වෙළඳසැල් 28ක විකිණීමට තිබූ මෙම නිෂ්පාදන පරීක්‍ෂා කිරීමේදී මේ බව තහවුරු වී ඇත​. 

“White Knight” නැමති අත් සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන​ මිල දී ගත් ඕනෑම අයෙකුට “එය වහාම භාවිතා කිරීම නවත්වන ලෙස” නිර්දේශ කරන බව Price පැවසීය.

(7News)

COMMENTS