වික්ටෝරියානුවන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රාන්තයේ සංචාරය කිරීම සඳහා ඩොලර් 200ක වවුචරයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානුවන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රාන්තයේ සංචාරය කිරීම සඳහා ඩොලර් 200ක වවුචරයක්!

වික්ටෝරියානුවන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රාන්තයේ සංචාරය කිරීම සඳහා ඩොලර් 200ක වවුචරයක්!

වික්ටෝරියානුවන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රාන්තයේ සංචාරය කිරීම සඳහා ඩොලර් 200ක වවුචරයක්!

Victorians to be offered $200 travel vouchers to explore their home state

වික්ටෝරියානුවන්ට එළඹෙන නත්තල් සමයේ තම ප්‍රාන්තය පුරා සංචාරය කිරීම දිරිගැන්වීම සඳහා ඩොලර් 200 ක සංචාරක වවුචර ලබා දෙනු ඇත.

වවුචර 120,000 ක් ප්‍රාන්තය පුරා බෙදා හැරීමට​ ප්‍රාන්ත රජයට ඩොලර් මිලියන 28 ක් වැය වේ.

වික්ටෝරියානු අග්‍රාමාත්‍ය Daniel Andrews ලබන අඟහරුවාදා රාජ්‍ය අයවැයට පෙර මෙම දීමනාව පිළිබඳ අද(18/11) පැවැති පුවත්පත්සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය

වික්ටෝරියානුවන් අවම වශයෙන් ඩොලර් 400 ක් වත් ප්‍රාන්තයේ කලාපීය ප්‍රදේශවල නවාතැන්, ආකර්ශනීය ස්ථාන හෝ සංචාර සඳහා වියදම් කළ හොත් වවුචර සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

මෙම වවුචර වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුල පමණක් පාවිච්චි කිරීමට හැකි වේ. 

නත්තල් නිවාඩුවට පෙර මෙම යෝජනා ක්‍රමය ලබන මාසයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මීට අමතරව, ජාතික වශයෙන් ප්‍රාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 150 ක කලාපීය සංචාරක ආයෝජන අරමුදලක් සහ වික්ටෝරියා සංචාරය සඳහා ඩොලර් මිලියන 58 ක අලෙවිකරණ දිරිගැන්වීමක් ගෙන යාමට සැලසුම් සිදු කර ඇත​.

Great Ocean Road නරඹන්නන්ගේ යටිතල පහසුකම් සඳහා ඩොලර් මිලියන 47.5 කට වැඩි මුදලක් වැය කෙරේ.

(7News)

COMMENTS