කොරෝනා වසංගතයේ පැතිර යාම අවම කිරීමට​ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තය දින 6කට වසා දැමේ! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා වසංගතයේ පැතිර යාම අවම කිරීමට​ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තය දින 6කට වසා දැමේ!

කොරෝනා වසංගතයේ පැතිර යාම අවම කිරීමට​ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තය දින 6කට වසා දැමේ!

කොරෝනා වසංගතයේ පැතිර යාම අවම කිරීමට​ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තය දින 6කට වසා දැමේ!

South Australia ordered into six-day lockdown amid coronavirus outbreak!

අද(18/11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ ඉදිරි දින හය සඳහා සියලුම පාසල්, පබ්, කැෆේ, ආහාර අලෙවිසැල් සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වසා දමනු ඇත. නිවසින් පිටත ව්‍යායාම කිරීම තහනම් කෙරේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවන්ට සඳහා හැර නිවසින් බැහැර වීමට නොහැක​. සෑම දිනකම නිවසින් පිටව යා හැක්කේ එක් නිවසකින් එක් පුද්ගලයෙකුට පමණි.

තම නිවෙස්වලින් පිටත සිටින සෑම විටම මුහුණු ආවරණ පැළඳීමට මිනිසුන් උනන්දු කරනු ලැබේ.

විශ්ව විද්‍යාල සහ සියලුම එළිමහන් ක්‍රීඩා වසා දමන අතර තෝරා ගැනීමේ සැත්කම් නතර වනු ඇත. මංගල උත්සව සහ අවමංගල්‍ය කටයුතු ද තහනම් කෙරේ.

හදිසි සත්කාර​ සහ පිළිකා ප්‍රතිකාර සිදු කිරීමට​ ඉඩ දෙනු ලැබේ.

අත්‍යවශ්‍ය සේවකයින්ගේ දරුවන්ට පමණක් පෞද්ගලිකව පාසලට යාමට අවසර ලැබේ.

(ABCNews)

COMMENTS