සේවකයන් අනතුරේ දැමූ බ්‍රිස්බන් සේවායෝජකයාට ලොකු දඩයක්

තම සේවකයන් අනාරක්ෂිත අන්දමින් සේවයේ යෙදවූ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් හි පාෂාණ කර්මාන්ත හිමියෙකුට ඩොලර් 32,500 ක දඩයක් නියම කර තිබෙනවා.

අදාළ සේවාවලදී පිටවන දුහුවිලි අංශූ මගින් සේවකයන් වළක්වාගැනීමට නිසි ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් ඔහු විසින් අනුගමනය කර නොමැති බව සඳහන්.

මෙහිදී සේවකයන් පිළිකා රෝගය සඳහා ගොදුරුවීමේ අවධානම සැළකිල්ලට ගෙනයි මෙම දඩය නියම කර ඇත්තේ.

සේවා ස්ථාන ආරක්ෂණ නීති කඩ කිරීමට ඔස්ටේ්‍රලියාවේදී ඩොලර් ලක්ෂ 05 ක් දක්වා වන දඩයක් නියම කල හැකියි.

https://www.abc.net.au/news/2023-06-22/qld-manufactured-stone-installer-fined-silicosis/102512474

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »