ලිහිල් කෙරෙන ගබ්සා නීති බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්ත සභාවට

ගබ්සා සම්බන්ධ නීති ලිහිල් කෙරෙන යෝජනාව බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්ත සභාවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ගබ්සාවක් සඳහා වෛද්‍ය අනුමැතිය ලබාගැනීම සහ මානසික උපදේශන සැසි අනිවාර්ය කරමින් මෙතෙක් පැවති දැඩි නීති ඒ අනුව ඉවත් කිරීමට නියමිතයි.

ගබ්සාව අපරාධයක් නොවන බවට පළමු වරට නීතියක් සම්මත කල ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තය වූයේද බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවයි.

1998 වසරේදී සකස් කල එම නීති සඳහා මේ වනවිට වසර 25 ක් ගතවී ඇති අතර යල්පැන ගිය එම නීති වෙනුවට යාවත්කාලීන කල සංශෝධන හඳුන්වාදීමයි අද සිදුවී ඇත්තේ.

මේ සඳහා බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවේ සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති ඇතුලු පාර්ශව කිහිපයක් ප්‍රසාදය පළකර තිබෙනවා.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »