අයිඑස් අයිඑස්(ISIS) ත්‍රස්තවාදීන් ලංකාවේද සිටින බවට බ්‍රිතාන්‍යයේ “The Sun” පුවත්පත හෙලි කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අයිඑස් අයිඑස්(ISIS) ත්‍රස්තවාදීන් ලංකාවේද සිටින බවට බ්‍රිතාන්‍යයේ “The Sun” පුවත්පත හෙලි කරයි.

අයිඑස් අයිඑස්(ISIS) ත්‍රස්තවාදීන් ලංකාවේද සිටින බවට බ්‍රිතාන්‍යයේ “The Sun” පුවත්පත හෙලි කරයි.

අයිඑස් අයිඑස්(ISIS) ත්‍රස්තවාදීන් ලංකාවේද සිටින බවට බ්‍රිතාන්‍යයේ “The Sun” පුවත්පත හෙලි කරයි.

Chilling map of ISIS terror cells.

අයිඑස් අයිඑස් (ISIS) ඉස්ලාමීය ත්‍රස්ත සංවිධානයේ සොල්දාදුවන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙන බව බ්‍රිතාන්‍ය ‘ද සන්’ (The Sun) පුවත්පත සඳහන් කරයි.

අයිඑස් අයිඑස් (ISIS) ත්‍රස්ත සංවිධානයේ වර්තමාන ක්‍රියාකාරීත්වය දැක්වෙන සිතියමක්ද පළකරමින් එම පුවත්පත​ සඳහන් කලේ ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ඉන්දුනීසියා, පිලිපීනය ඇතුළු රටවල් 26ක එහි ක්‍රියාකාරකම් වර්තමානයේදී ද සිදුවන බවයි.

වැඩි විස්තර​: https://www.thesun.co.uk/news/13159066/chilling-map-isis-terror-cells-around-world/

 

 

COMMENTS