ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ තවදුරටත් කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට පියවර​! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ තවදුරටත් කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට පියවර​!

ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ තවදුරටත් කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට පියවර​!

ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ තවදුරටත් කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට පියවර​!

Coronavirus restrictions eased across Queensland.

ක්වීන්ස්ලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය Annastacia Palaszczuk විසින් ක්වීන්ස්ලන්තයේ කොරෝනා වෛරස් සීමා ලබන සතියේ සිට විශාල වශයෙන් ලිහිල් කරන බව නිවේදනය කර තිබේ.

නොවැම්බර් 17 වන දින සවස 4.00 වන විට ක්වීන්ස්ලන්තය පුරා නිවාස හා පොදු ස්ථානවල රැස් විය හැකි පුද්ගලයින් උපරිම ගණන​ 40 සිට 50 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

අවමංගල්‍ය හා මංගල උත්සව සඳහා පුද්ගලයින් 200 ක් දක්වා ඉඩ ලබා දෙන අතර මංගල උත්සවවල නැටුම් සඳහා අවකාශය ලැබේ.

ආසන, ප්‍රවේශපත්‍ර සහිත ස්ථාන වන සිනමාහල්, සජීවී සංගීතය, සිනමා ශාලා සහ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා තවදුරටත් සීමාවන් ලිහිල් කිරීමේ කොටසක් ලෙස ධාරිතාව සියයට 50 සිට සියයට 100 දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි වේ.

ගෘහස්ථ පරිශ්‍රයන් වන කැෆේ, අවන්හල්, පූජනීය ස්ථාන සහ කලාගාරවල මීටර හතරකට එක් පුද්ගලයෙකු වශයෙන් තිබූ සීමාව​, වර්ග මීටර දෙකකට එක් පුද්ගලයෙකු දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

එළිමහන් ක්‍රීඩාංගණ ද අඟහරුවාදා සිට පූර්ණ ධාරිතාවයට පැමිණේ.

මෙම පියවර ආර්ථිකය, ව්‍යාපාර සහ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වැදගත් වනු ඇතැයි අලුතින් පත් කරන ලද සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Yvette D’Ath පැවසීය​.

(Image:AAP)

COMMENTS