ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට අවශ්‍යනම් කොරෝනා එන්නත මුදල් ගෙවා ඉක්මණින් ලබා ගැනීමට හැකි වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට අවශ්‍යනම් කොරෝනා එන්නත මුදල් ගෙවා ඉක්මණින් ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට අවශ්‍යනම් කොරෝනා එන්නත මුදල් ගෙවා ඉක්මණින් ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට අවශ්‍යනම් කොරෝනා එන්නත මුදල් ගෙවා ඉක්මණින් ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

Aussies could pay to jump the queue for early access to COVID vaccine.

COVID-19 එන්නත සඳහා බලා සිටීමට අකමැති ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට ආරක්ෂිත හා ඵ​ලදායී කොරෝනා වයිරස් එන්නතක් ලබා ගත හැකි විට මුල් ප්‍රවේශය සඳහා ගෙවීම් මඟින් තම එන්නත වෙන් කරවා ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ.

ෆෙඩරල් රජය පවසා ඇත්තේ සෞඛ්‍ය සේවකයින්, වැඩිහිටියන් සහ අත්‍යාවශ්‍ය පුද්ගලයින් සඳහා පළමුව කොරෝනා වයිරස් එන්නත නොමිලේ ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවයි.

තරුණ හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණය සඳහා අඩු ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකි පුද්ගලයින්ට ඍජුවම සැපයුම්කරුගෙන් මිලදී ගත හැකිද යන්න පිළිබඳ විවාදයක් ඇති වී තිබේ.

ෆෙඩරල් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ඖෂධ ආරක්ෂිත යැයි අනුමත කර ඇත්නම් ඖෂධ සමාගම්වලට කොරෝනා එන්නත් පෞද්ගලිකව අලෙවි කළ හැකි බවයි.

“සියලුම එන්නත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සැපයීමට පෙර චිකිත්සක භාණ්ඩ පරිපාලනය (Therapeutic Goods Administration) විසින් ලියාපදිංචි කළ යුතුය. AstraZeneca සහ Pfizer යන සමාගම් දෙකම​ ලියාපදිංචි වීමේ පළමු පියවර සඳහා දැනටමත් ඉල්ලුම් කර ඇත.

ෆෙඩරල් රජය විසින් ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට කොරෝනා වයිරස් එන්නත් මිලියන 100 කට වඩා නොමිලේ ලබා දීමට සමාගම් හතරක් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.

“COVID-19 එන්නත් කිසිදු වියදමකින් තොරව රෝගීන්ට ලබා දීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය කැපවී සිටිනවා” යැයි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශක වැඩිදුරටත් පැවසීය.

(7News) (Image: GettyImages)

COMMENTS