වික්ටෝරියා පුද්ගලික පාසල් අලුත් බදු යෝජනාව හකුළාගනී

පුද්ගලික පාසල් 110 ක් payroll tax සඳහා ඇතුළත් කිරීමට ඉදිරිපත් කල යෝජනාව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය විසින් හකුළාගෙන තිබෙනවා.

එක් සිසුවෙකුගෙන් ඩොලර් 7,500 කට වඩා අය කරන පාසල් සඳහායි මෙම නව නියමය පැණවීමට යෝජනා වී තිබුණේ.

අදාළ පාසල් සඳහා ලබාදී තිබූ බදු සහනය ඉවත් කිරීමට පසුගිය සතියේදී ඉදිරිපත් කෙරුණු ප්‍රාන්ත අයවැයේදී යෝජනා කර තිබුණා.

වසර 03 කදී ඩොලර් මිලියන 422 ක මුදලක් එක් රැස් කරගැනීමයි එහි අපේක්ෂාව වූයේ.

කෙසේවෙතත් මෙම යෝජනාව සඳහා දැඩි විරෝධයක් එල්ල වූ අතර ඒ අනුවයි එම යෝජනාව ඉවත් කරගැනීමට ප්‍රාන්ත අගමැති ඩැනියල් ඇන්ඩෲස් කටයුතු කර ඇත්තේ.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »