නව Ipsos සමීක්ෂණයේදී ඇඩිලේඩ් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම ජීවත් වීමට සුදුසු නගරය බවට පත්වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නව Ipsos සමීක්ෂණයේදී ඇඩිලේඩ් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම ජීවත් වීමට සුදුසු නගරය බවට පත්වේ.

නව Ipsos සමීක්ෂණයේදී ඇඩිලේඩ් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම ජීවත් වීමට සුදුසු නගරය බවට පත්වේ.

නව Ipsos සමීක්ෂණයේදී ඇඩිලේඩ් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම ජීවත් වීමට සුදුසු නගරය බවට පත්වේ.

Adelaide jumps up ranks to be Australia’s most liveable city in new Ipsos survey.

සෙන්ට්‍රල් ඇඩිලේඩ් සහ Adelaide Hills නව ජාතික සමීක්ෂණයකින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම ජීවත්විය හැකි නාගරික ප්‍රදේශ ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

වෙළඳපල පර්යේෂණ සමාගමක් වන Ipsos සොයාගෙන ඇත්තේ ආරක්ෂාව, දැරිය හැකි නිවාස සහ සෞඛ්‍ය සේවා වැනි ජීවත්විය හැකි සාධක 16 ක් හරහා සාමාන්‍යයට වඩා ඉහළින් ශ්‍රේණිගත කළ එකම ස්ථානය ඇඩිලේඩ් බවයි.

Ipsos මහජන කටයුතු අධ්‍යක්ෂ  Stuart Clark පැවසුවේ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරයන් විස්තර කිරීමට ජනතාවගෙන් ඉල්ලා නොසිටි නමුත් ඇඩිලේඩ් ප්‍රධාන ප්‍රමිති නිර්ණායකයන් පිළිබඳව ජනතාව හොඳින් ක්‍රියා කළ බවයි.

“ආරක්ෂිත හා මිල ගණනින් දැරිය හැකි නිවාස, සමාජ සහජීවනය සහ මාර්ග තදබදය නොමැතිකම වැනි දේ පිළිබඳ වෙනත් නගර ප්‍රදේශ හා සසඳන විට ඇඩිලේඩ්හි ඉතා හොඳින් සිදු වේ” යැයි Clark පැවසීය.

“සමහර විට එසේ වන්නේ මිනිසුන් ප්‍රදේශයේ නිවෙස් වටා ටිකක් වැඩි කාලයක් ගත කරන නිසාත් එම අවකාශය සැබවින්ම භුක්ති විඳින නිසාත් ය.”

සිඩ්නි හි Sutherland Shire අනුශූරතාව දිනාගත් අතර, පර්ත් අංක 3 විය.

සමීක්ෂණයේදී ඇඩිලේඩ් හි බටහිර, දකුණු හා උතුරු තදාසන්න ප්‍රදේශ පිළිවෙලින් 15, 16 සහ 26 වන ස්ථාන වලට පත්ව ඇත.

ජීවත්වීම සඳහා නරකම අගනගරය වූයේ නිරිතදිග​ සිඩ්නි ය.

සමීක්ෂණය මගින් සෑම ප්‍රදේශයකම ජනතාව තමන් ජීවත් වූ ස්ථානයේ විවිධ ගුණාංගවල වැදගත්කම හා ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව විමසීය.

(Australian Associated Press)

COMMENTS