අද (8/11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙල්බන් හි කොරෝනා නීති තවදුරටත් ලිහිල් කෙරේ. එහි සාරාංශය මෙන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද (8/11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙල්බන් හි කොරෝනා නීති තවදුරටත් ලිහිල් කෙරේ. එහි සාරාංශය මෙන්න​.

අද (8/11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙල්බන් හි කොරෝනා නීති තවදුරටත් ලිහිල් කෙරේ. එහි සාරාංශය මෙන්න​.

අද (8/11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙල්බන් හි කොරෝනා නීති තවදුරටත් ලිහිල් කෙරේ. එහි සාරාංශය මෙන්න​.

Victoria COVID next steps revealed as premier confirms easing to gatherings and 25km radius.

අද දින වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කිසිඳු කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා නොවූ අතර එලෙස කිසිඳු සිද්ධියක් වාර්තා නොවූ අඛණ් ඩ 9 වන දිනය අදයි. අද දින ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ වික්ටෝරියානු අගමැති අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු කිලෝමීටර් 25 ක ඇතුලු නීති බොහොමයක් ලිහිල් කිරීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීය​. එහි සාරාංශය පහත දැක්වේ.

 • කිලෝමීටර් 25 ක ගමන් සීමාව ඉවත් කෙරේ.
 • කලාපීය වික්ටෝරියා දේශ සීමාව වටා ඇති මායිම, “Ring of steel” ඉවත් කරනු ලැබේ.
 • සඳුදා සිට මෙල්බර්නියානුවන්ට තම නිවෙස් තුළට පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පමණක් සිටිය හැකි නමුත් එම පුද්ගලයින් දෙදෙනා නිවෙස් දෙකකින් විය හැකි අතර ඔවුන්ට විවිධ වේලාවන්හි සංචාරය කළ හැකිය.
 • අවන්හල්, බාර් සහ කැෆේ සඳහා උපරිම වශයෙන් ඇතුලත​ පුද්ගලයින් 40 දෙනෙකුට සහ පිටත 70 දෙනෙකුට අවසර ඇත.
 • ආගමික​ රැස්වීම් සඳහා එළිමහනේ පුද්ගලයින් 50 ක් සහ ඇතුළත 20 ක් දක්වා සහභාගී විය හැකිය​.
 • අවමංගල්‍ය කටයුතු සඳහාඑළිමහනේ පුද්ගලයින් 50 ක් සහ ඇතුළත 20 ක් දක්වා සහභාගී විය හැකිය​.
 • මාතෘ වාට්ටුවලට පැමිණෙන හවුල්කරුවන්ගේ කාල සීමාවන් ඉක්මවා යනු ඇත.
 • Gym සහ භෞතික විනෝදාස්වාදය සඳහා එක් ස්ථානයකට පුද්ගලයින් 20ක් රැස් විය හැකිය​.
 • වයස අවුරුදු 18 න් පහළ ක්‍රීඩකයින් සඳහා ගෘහස්ථ (non-contact) පුද්ගලයින් සීමාව 20 කි.
 • ගෘහස්ථ තටාක සඳහා පුද්ගලයින් 20 දෙනෙකුට ඉඩ සැලසේ.
 • ගෘහස්ථ ස්කේට් උද්‍යාන, ගෘහස්ථ trampoline මධ්‍යස්ථාන, පුස්තකාල, සෙල්ලම් පුස්තකාල සහ ප්‍රජා ස්ථාන, ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථාන සහ ගැලරි, සිනමා ශාලා, කෞතුකාගාර, සෑම ස්ථානයකටම උපරිම පුද්ගලයින් 20කු සහභාගී විය හැකිය​.

කිසිඳු වෙනසක් නොවූ නීති

 • මුහුණු ආවරණ තවමත් අනිවාර්ය වේ
 • මිනිසුන්ට හැකි නම් තවමත් නිවසේ සිට වැඩ කළ යුතුය.
 • එළිමහනේ රැස්විය හැකි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 10නෙකු වේ.
 • ගෘහස්ථ හෝ එළිමහන් මංගල උත්සව සඳහා 10 දෙනෙකුගේ සීමාව එලෙසම පවතී.

COMMENTS