ජූනි 01 සිට සෞඛ්‍ය රක්ෂණ වාරික ඉහළ යන හැටි

ලබන ජූනි පළමුවනදා සිට එක් එක් සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සමාගම් විසින් ඉහළ දමා ඇති වාරික අගයන් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

බොහෝ සමාගම් විසින් පසුගිය අප්‍රේල් 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතවූ වාරික ඉහළ දැමීම් සිදුකරනු ලැබුවේ නැහැ.

ඒ අනුව ජූනි පළමුවනදා සිට ආරම්භ වී ජූලි 01 – සැප්තැම්බර් 01 සහ ඔක්තෝබර් 01 යන දිනවල සිට බලාත්මක වන පරිදි එක් එක් සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සමාගම් විසින් වාරික වැඩි කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

මෙම වාරික ඉහළ දැමීම් සියයට 1.69 සිට සියයට 5.38 දක්වා වන පරාසයේ විහිදී පවතිනු ලබනවා.

මේ අතර සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සමාගම් කිහිපයක් විසින් අවසාන දින කිහිපයේදී ලියාපදිංචි වන සහ සෞඛ්‍ය රක්ෂණය වෙනස් කරගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට ඩොලර් 400 ත් 600 ත් අතර සහන ලබාදීමටද පියවර ගෙන තිබීම විශේෂත්වයක්.

Name Number of insured persons 2023 premium change average 2023 premium change effective
Medibank (includes ahm) 3,755,092 2.96% 1 June
Bupa 3,637,148 3.39% 1 October
HCF 1,876,685 3.33% 1 September
NIB (includes AAMI, Apia, ING, Priceline, Qantas, Suncorp) 1,255,265 2.72% 1 September
HBF (includes CUA Health) 1,099,478 4.49% 1 April
GMHBA (includes Frank Health) 330,988 2.33% 1 October
Australian Unity 298,291 3.76% 1 November
Westfund 132,798 2.65% 1 April
HIF 102,396 3.10% 1 April
Health Partners 96,209 2.93% 1 October
Latrobe Health 91,940 2.15% 17 April
St Luke’s Health 82,699 2.86% 1 July
Peoplecare 71,055 2.79% 1 April
Queensland Country Health Fund (includes Territory Health Fund) 68,182 3.17% 1 April
AIA Health Insurance 52,063 1.69% 1 July
Mildura Health Fund 35,751 2.48% 1 July
Phoenix Health Fund 24,613 3.72% 1 July
onemedifund 14,375 2.86% 1 April
HCi 11,818 No change
Transport Health (division of HCF) 7,947 2.49% 1 September
Hunter Health Insurance 5,334 3.93% 1 April
CBHS Corporate 2,579 5.38% 1 April

 

Today’s Top Stories – Friday 01st December, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »

$ මිලියන 86 ක රක්ෂණ වට්ටම් ලබා නොදීමට RACQ සමාගමට ඩොලර් මිලියන 10 ක දඩ

පාරිභෝගිකයින් හට ඩොලර් මිලියන 86ක රක්ෂණ වට්ටම් ලබා නොදීම හේතුවෙන් RACQ සමාගමට එරෙහිව ඩොලර් මිලියන 10ක දඩ නියම කිරීමට ෆෙඩරල් අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.

Read More »

ශෙමාරා වික්‍රමනායක යළිත් ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ අංක 01 ට

ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ ඉහළම වැටුපක් ලබන ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී බවට ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත ශෙමාරා වික්‍රමනායක නැවත වරක් තේරී පත්වී තිබෙනවා.

Read More »