දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතරේ දැඩි දේශ සීමාව ලිහිල් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතරේ දැඩි දේශ සීමාව ලිහිල් කෙරේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතරේ දැඩි දේශ සීමාව ලිහිල් කෙරේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතරේ දැඩි දේශ සීමාව ලිහිල් කෙරේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති Steven Marshall විසින් වික්ටෝරියානුවන් සඳහා තම​ දේශ සීමා නීති ලිහිල් කරන බව ඊයේ(3/11) නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී හෝටල් නිරෝධායනය වෙනුවට දින 14 ක තම නිවසේ සිට නිරෝධායනය වීමෙන් වික්ටෝරියානුවන්ට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්තයට ඇතුළු විය හැකි බව ඔහු පැවසීය.

මෙලෙස තම ප්‍රාන්තය තුලට ස්ථිර පදිංචිය සඳහා අපේක්‍ෂා කරන්නට (ශිෂ්‍යයින් ඇතුළුව​) ද මෙම නිරෝධායන ක්‍රම වේදය අනුගමනය කල යුතුවේ.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය අඛණ්ඩව සිව්වන දිනටත් කොරෝනා වෛරස් රෝගීන් වාර්තා නොකිරීමෙන් පසුව තමා මෙම තීරණය ගත් බව Marshall පැවසීය.

තවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා සිටියේ අඛණ්ඩව දින 14ක් ප්‍රජා සම්ප්‍රේෂණයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් වික්ටෝරියාහි වාර්තා නොවුවහොත් තවදුරටත් තම දේශ සීමා ලිහිල් කරන බවයි.

(Image: ABCNews)

COMMENTS