ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ බැංකු පොලී අනුපාතය සියයට 0.1ක් දක්වා පහතට​! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ බැංකු පොලී අනුපාතය සියයට 0.1ක් දක්වා පහතට​!

ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ බැංකු පොලී අනුපාතය සියයට 0.1ක් දක්වා පහතට​!

ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ බැංකු පොලී අනුපාතය සියයට​ 0.1ක් දක්වා පහතට​!

Reserve Bank cuts interest rates to record low of 0.1 per cent during COVID-19 recession.

Reserve Bank විසින් මේ වසර මුලදී ප්‍රකාශයට පත් කෙරුනු සියයට​ 0.25 පොලී අනුපාතය කොරෝනා වසංගතය හමුවේ සියයට​ 0.1ක් දක්වා පහත දැමීමට තීරණය කර ඇත​. මෙම අගය තවත් වසර 3කට වෙනස් නොවනු ඇතැයි සඳහන්. 

ප්‍රමාණාත්මක ලිහිල් කිරීම (quantitative easing) නැමැති ක්‍රම වේදයක් හමුවේ ණය දීම සහ ආයෝජන දිරිගැන්වීම සඳහා ඉදිරි මාස හය තුළදී ඩොලර් බිලියන 100 ක් වටිනා ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ බැඳුම්කර මිලදී ගන්නා බව ඕස්ට්‍රේලියානු මහ බැංකුව තහවුරු කළේය. 

බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම් ද්විතීයික වෙළෙඳපොළෙන් මිලදී ගෙන බෙදී යන අතර සියයට 80 ක් ෆෙඩරල් රජයේ බැඳුම්කර සහ සියයට 20 ක් ප්‍රාන්ත රජයන් ගේ බැඳුම්කර වේ.

(ABCNews)

 

COMMENTS