මෙල්බර්න් කුසලානය(Melbourne Cup) පලමුවරට ප්‍රේක්‍ෂකයින් නොමැතිව අද පැවැත්වීමට නියමිතය​.

මෙල්බර්න් කුසලානය( Melbourne Cup) පලමුවරට ප්‍රේක්‍ෂකයින් නොමැතිව අද පැවැත්වීමට නියමිතය​.

Parks and pubs expecting a boom as Melbourne Cup runs without a crowd.

 අද Flemingtonහි පැවැත්වීමට නියමිත Melbourne Cup (මෙල්බර්න් කුසලානය) නැමැති​ සාම්ප්‍රදායික උත්සවය සියැසින් දැක බලා භුක්ති විඳීමට නොහැකි වුවත් මෙල්බන් වැසියන් උද්‍යාන සහ මත්පැන්හල් වෙත ඇදී යනු ඇත.

COVID-19 වසංගතය නිසා ඩොලර් මිලියන 7.75 ක වටිනාකමින් යුත් මෙම අශ්ව ධාවන තරඟය ප්‍රථම වරට සමූහයක් නොමැතිව සිදු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.

අද Flemington නගරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 29 දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති අතර එය 2014 වර්‍ෂයෙන් පසු උණුසුම්ම කුසලාන දිනය බවට පත් වනු ඇත​.

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »