මාර්තුවේදී ලාංකිකයන් 11 කට ඔස්ට්‍රේලියා Protection වීසා

මාර්තු මාසයට අදාළව සරණාගත වීසා සහ තාවකාලික ආරක්ෂණ වීසා ඉල්ලුම්පත් පිළිබඳ තොරතුරු ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පසුගිය මාර්තු පළමුවනදා සිට 31 වනදා දක්වා කාලය තුළ ලැබී ඇති Protection වීසා ඉල්ලුම්පත් සංඛ්‍යාව 1,786 ක්.

ඒ අතර ලාංකිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති Protection වීසා ඉල්ලුම්පත් 56 ක් ද වන බව ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලා.

මාර්තු මාසය තුළදී පුද්ගලයන් 258 දෙනෙකුට සරණාගත වීසා හෝ Protection වීසා නිකුත් කර ඇති අතර ලාංකිකයන් 11 දෙනෙකුද ඒ අතර වනවා.

මෙම දින 31 තුළදී සරණාගත වීසා සහ Protection වීසා ඉල්ලුම්පත් 1,337 ක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර ලාංකිකයන් විසින් ගොණු කර තිබූ අයදුම්පත් 26 ක් ඊට අයත්.

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »