ඕස්ට්‍රේලියාව කොරෝනා එන්නත නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාව කොරෝනා එන්නත නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වේ.

ඕස්ට්‍රේලියාව කොරෝනා එන්නත නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වේ.

ඕස්ට්‍රේලියාව කොරෝනා එන්නත නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වේ.

Australia to start manufacturing COVID vaccine as rollout plan is revealed.

ඕස්ට්‍රේලියාව විසින් COVID-19 එන්නත නිෂ්පාදනය කිරීම මේ මස ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Greg Hunt පැවසුවේ Oxford AstraZeneca එන්නත නොවැම්බර් මාසයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාවේ CSL යන නිෂ්පාදන සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කිරීමට පටන් ගන්නා බවයි.

තවත් COVID-19 එන්නත් දෙකක් මිලදී ගැනීමට රජය සූදානම් බව Hunt පැවසීය. එනම් ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට එන්නත් වර්ග හතරකට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වඩාත් අවදානමට ලක් වූ අයට එනම් වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් සහ වයස්ගත සත්කාරක සේවකයින් ඇතුළු සෞඛ්‍ය සේවකයින් හට​ මාර්තු මාසයේ සිට එන්නත ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බව පැවසීය​.

ඊළඟට රජය “අත්‍යවශ්‍ය සේවකයින්” ලෙස සලකන ප්‍රවාහන සේවකයින් සහ ගුරුවරුන් හට​ එන්නත ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය ජාත්‍යන්තර දේශසීමා නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන​ 2021 වසර අග භාගයේදී අනෙක් සියලුම ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට  එන්නත ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත​. 

COMMENTS