වික්ටෝරියා ප්‍රතිචක්‍රීකරණ නව වැඩපිළිවෙල නොවැම්බර් 01 සිට

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ඉවත ලන දෑ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ නව වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව තමන් සතු විවිධ කෑන් – බෝතල් සහ විවිධ ඇසුරුම් භාරදී ශත 10 ක් බැගින් මුදල් ලබාගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

නොවැම්බර් 01 වනදා සිට මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන බවයි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය සඳහන් කලේ.

ප්‍රාන්තය පුරා මෙවැනි ද්‍රව්‍ය එක් රැස් කිරීමේ ස්ථාන 600 ක් ස්ථාපිත කිරීමටද නියමිතව තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් ප්‍රාන්තවාසීන් රැසක් අවධාරණය කරන්නේ ලබාදෙන මුදල ඉහළ නැංවීමට පියවර ගත යුතු බවයි.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »