මෙවර ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් Annastacia Palaszczuk තෙවන වරටත් ක්වීන්ස්ලන්ත අගමැති ධුරයට හිමිකම් කියයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙවර ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් Annastacia Palaszczuk තෙවන වරටත් ක්වීන්ස්ලන්ත අගමැති ධුරයට හිමිකම් කියයි.

මෙවර ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් Annastacia Palaszczuk තෙවන වරටත් ක්වීන්ස්ලන්ත අගමැති ධුරයට හිමිකම් කියයි.

මෙවර ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් Annastacia Palaszczuk තෙවන වරටත් ක්වීන්ස්ලන්ත අගමැති ධුරයට හිමිකම් කියයි.

Annastacia Palaszczuk claims third term as Premier as Labor returned to government

2020 ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්ත අගමැතිනී Annastacia Palaszczuk ප්‍රමුඛ කම්කරු පක්‍ෂය​ ජයග්‍රහණය ලබා ඇත.

තම මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ  පැවති මැතිවරණ මූලස්ථානයේදී අදහස් දක්වමින් ඇය​ තම රජයට සහයෝගය දැක්වීම ගැන ක්වීන්ස්ලන්ත වැසියන්ට​ ස්තූති කළාය​.

“මම දන්නවා මේ මැතිවරණයේදී ක්වීන්ස්ලන්තයේ පළමු වතාවට ලේබර් පක්ෂයට ඡන්දය දුන් බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා, මගේහදවතින්ම ඔබට ස්තූති වන අතරේ සෑම දිනකම මම එම ගෞරවය ඔබට​ නැවත ලබා දෙන්නෙමි.” ඇය පැවසුවාය.

 

COMMENTS