අද ඔස්ට්‍රේලියාවේ සෑම ප්‍රධාන නගරයකටම අදාළ සිංහල අවුරුදු නැකැත් වේලාවන්

අද (14) දිනයට යෙදී ඇති ඔස්ට්‍රේලියාවේ සෑම ප්‍රධාන නගරයකටම අදාළ සිංහල අවුරුදු නැකැත් වේලාවන් දැක්වෙන Ausලංකා TV අවුරුදු නැකැත් වේලාවන් පහතින් දැක්වේ.

එය සකස් කර ඇත්තේ ජ්‍යෙතිෂඥ පිළිබඳ ප්‍රවීණයෙකු වන ආචාර්ය ධනංජය ඈපා විසිනි.

මෙරට සිටින නැකැත් අනුගමනය කරන ඔබට එමගින් නිවැරදිම වේලාවන් ලබාගත හැකිය.

මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නැකැත් වේලාවන් දැක්වෙන ලිතක් ද හුවමාරුවෙමින් පවතී.

එය ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ වන නැකැත් වේලාවන් වන අතර ඔස්ට්‍රේලියාවට අදාළ නිවැරදිම වේලාවන් පහතින් දැක්වෙයි.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »