අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් අතර Early Learning මධ්‍යස්ථානයකට සහභාගී වූ කුඩා දරුවෙක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් අතර Early Learning මධ්‍යස්ථානයකට සහභාගී වූ කුඩා දරුවෙක්!

අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් අතර Early Learning මධ්‍යස්ථානයකට සහභාගී වූ කුඩා දරුවෙක්!

අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් අතර Early Learning මධ්‍යස්ථානයකට සහභාගී වූ කුඩා දරුවෙක්!

Child at Goodstart Early Learning Centre in Bundoora among COVID cases.

අද​ වික්ටෝරියා හි නව COVID-19 රෝගීන් අතර මුල් ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානයකට සහභාගී වූ කුඩා දරුවෙක් ද වේ.

අද​ මහාචාර්ය Ewan Wallace දිනපතා පුවත්පත් සාකච්ඡාවේදී කතා කළ අතර එම​ දරුවා Bundoora හි Plenty Road හි පිහිටි Goodstart Early Learning මධ්‍යස්ථානයට ගොස් ඇති බව තහවුරු කළේය.

ඔක්තෝබර් 20 සිට 22 දක්වා දරුවා එහි සිටි අතර එම මධ්‍යස්ථානය දැන් කොරෝනා සඳහා නිරාවරණ වූ ස්ථානයක් ලෙස නම් කර ඇත​.
“එම දැරියගේ මව 25 වනදා කොරෝනා රෝගියෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර එදින සිට දරුවා නිරෝධායනය කරන ලදී,” Wallace පැවසීය.

ඔක්තෝබර් 26 වන දින දරුවා ඍණාත්මක ලෙස පරීක්‍ෂා කළ නමුත් දින දෙකකට පසුව නැවත පරීක්‍ෂා කර ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලැබී ඇත​.
“මුල් ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය 25 වනදා සිට වසා දමා ඇති අතර මේ වන විටත් ගැඹුරු පිරිසිදු කිරීමක් සිදු කර ඇති අතර නැවත විවෘත කරන දිනයක් තවම තීරණය කර නැත​.”

සමීප සම්බන්ධතා ඇති ළමුන් අට දෙනෙකු සහ ද්විතීයික සමීප සම්බන්ධතා 90 ක් පමණ සොයාගෙන ඇත.

ළමුන් අට දෙනාගෙන් හය දෙනෙකුගෙන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ කිහිප දෙනෙකුගෙන් කරන ලද පරීක්ෂණ ඍණාත්මක ප්‍රතිඵ​ල ලබා දී ඇත.

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews පැවසුවේ ඉතිරි පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵ​ල අද ලබා දිය යුතු බවයි.

 

COMMENTS