වික්ටෝරියා පුද්ගලික E-scooter රෙගුලාසි රැසක් ලිහිල් කරයි

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පුද්ගලික E-scooter සම්බන්ධයෙන් පණවා තිබූ රෙගුලාසි රැසක් අද සිට ලිහිල් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ප්‍රධාන මාර්ගවල පවා පැයට කිලෝමීටර් 60 ක උපරිම වේගයක් සහිතව ඒවා පැද යා හැකි වනු ඇති.

මෙතෙක් එය තහනම්ව පැවති අතර ඩොලර් 925 ක දඩයකට යටත්ව පැවතුණා.

මෙල්බන් නාගරික කලාපයේ සහ Ballarat හි ක්‍රියාත්මක කුළී E-scooter නියමු ව්‍යාපෘතියද තවත් මාස 06 කින් දීර්ඝ කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

මේ අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් E-scooter භාවිතය තහනම් වන්නේ ඇවිදින මංතීරුවල පමණක් වන අතර අවම වයස් සීමාවද අවුරුදු 18 සිට 16 දක්වා පහළ දමා තිබෙනවා.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »