වාහනයක් නොමැති ඔස්ට්‍රේලියා කුළී නිවැසියනුත් Parking සඳහා $ බිලියන 06 ක් ගෙවයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ කුළී නිවාසවල වාසය සඳහා පැමිණෙන පුද්ගලික වාහනයක් නොමැති පුද්ගලයන් පවා Parking වෙනුවෙන් අති විශාල මුදලක් ගෙවන බවට නවතම අධ්‍යයනයකදී අනාවරණය වී තිබෙනවා.

RMIT විශ්ව විද්‍යාලය විසින් මෙල්බන් – සිඩ්නි සහ පර්ත් නගරවල නිවාස සංකීර්ණ 1,300 ක් ආශ්‍රිතව සිදුකරනු ලැබූ සමීක්ෂණයකදීයි මෙම තොරතුරු හෙළිවී ඇත්තේ.

වසරකට මෙලෙස කුළී නිවැසියන් විසින් ගෙවන මුදල ඩොලර් බිලියන 06 කට ආසන්න බවටයි තක්සේරු කර ඇත්තේ.

නිවාස කුළී මුදල් ගණනය කිරීමේදී නිවාස හිමියන් විසින් Parking සඳහා වන ගාස්තුද ඊට ඇතුළත් කරන නමුත් විශාල පිරිසකට වාහනයක් නොමැතිවීම මීට හේතුවයි.

එබැවින් නිවාස කුළී ගණනය කිරීමේදී Parking අවශ්‍යද නොමැතිද යන්න විමසා ගාස්තු තක්සේරු කිරීම වඩාත් සුදුසු බවටයි යෝජනා කර ඇත්තේ.

සමීක්ෂණයට ලක්වූ නිවාස සංකීර්ණ අතුරින් සියයට 20 ක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා රථවාහන නතර කල හැකි ඉඩකඩ පවතින බවද සියයට 14 ක ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ නොමැති බවද අනාවරණය වී තිබෙනවා.

වික්ටෝරියා හි නීතියට අනුව කාමර 02 ක් සහිත නිවාස ඒකකයක් සඳහා අවම වශයෙන් එක් Parking ඉඩකඩක් ද කාමර 03 ට වැඩි නිවාස ඒකකයක් සඳහා Parking ඉඩකඩ 02 ක් හෝ වැඩි ගණනක්ද අනිවාර්යයෙන් පැවතිය යුතුයි.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »