ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා Coles, Woolworths හි විකුණූ ප්‍රෝටීන් ආහාරයක් පිළිබඳ​ පාරිභෝගිකයින්ට අනතුරු ඇඟවීමක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා Coles, Woolworths හි විකුණූ ප්‍රෝටීන් ආහාරයක් පිළිබඳ​ පාරිභෝගිකයින්ට අනතුරු ඇඟවීමක්!

ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා Coles, Woolworths හි විකුණූ ප්‍රෝටීන් ආහාරයක් පිළිබඳ​ පාරිභෝගිකයින්ට අනතුරු ඇඟවීමක්!

ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා Coles, Woolworths හි විකුණූ ප්‍රෝටීන් ආහාරයක් පිළිබඳ​ පාරිභෝගිකයින්ට අනතුරු ඇඟවීමක්!

Protein balls sold at Coles, Woolworths stores nationally urgently recalled!

සුපිරි වෙළඳසැල්වල සහ ස්වාධීන ආහාර සිල්ලර වෙළෙන්දන් තුළ විකුණන ප්‍රෝටීන් බෝලවල (protein balls) ප්ලාස්ටික් මිශ්‍ර වී ඇති බවට අනාවරණය වීමත් සමඟ​ හදිසියේම නැවත කැඳවනු ලැබේ.

Bounce Protein Ball කජු කැරමල් 40g යන නිෂ්පාදනයේ මව් සමාගම වන Natural High Co. Pty Ltd විසින් එම නිෂ්පාදන​ නැවත කැඳවනු ලැබුවේ විදේශීය ද්‍රව්‍ය වන ප්ලාස්ටික් මිශ්‍ර වී ඇති බවට අනාවරණය වීම නිසාය.

මෙම නිෂ්පාදනය NSW, QLD, VIC, SA, WA, NT සහ TAS හි Coles, Woolworths සහ ස්වාධීන ආහාර සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගෙන් IGA, 7-Eleven, Caltex, BP, EG Fuels,United Fuel සහ SAහි On the Run නැමති වෙළඳසැල් වල විකුණා ඇත​. එය ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා ඇති ෆාමසි සහ අන්තර්ජාල සිල්ලර වෙළඳසැල් වලද විකුණා ඇත.

බලපෑමට ලක්වූ මෙම නිෂ්පාදනයේ best before date 21/07/21  සඳහන් වන අතර කාණ්ඩ අංක M2310 සිට ඉහල අගයන් ගේ මෙවැනි ප්ලාස්ටික් මිශ්‍ර ද්‍රව්‍ය තිබිය හැකි බවට සඳහන්. 

Food Standards Australia අනතුරු ඇඟවූයේ ප්ලාස්ටික් අඩංගු ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් පරිභෝජනය ශරීරයට අහිතකර වන බවයි.

පාරිභෝගිකයින්ට මෙම නිෂ්පාදනය අනුභව නොකරන ලෙසත්, ඒ වෙනුවට සම්පූර්ණ ආපසු ගෙවීමක් සඳහා එය මිලදී ගත් ස්ථානයට නැවත ලබා දෙන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා Food Standards වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

COMMENTS