ඩොලර් මිලියන 7 ක මුදලක් වැය වූ ඕස්ට්‍රේලියානු COVIDSafe app මඟින් සොයා ගත් කොරෝනා සබඳතා ගණන​ හෙලි වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඩොලර් මිලියන 7 ක මුදලක් වැය වූ ඕස්ට්‍රේලියානු COVIDSafe app මඟින් සොයා ගත් කොරෝනා සබඳතා ගණන​ හෙලි වේ.

ඩොලර් මිලියන 7 ක මුදලක් වැය වූ ඕස්ට්‍රේලියානු COVIDSafe app මඟින් සොයා ගත් කොරෝනා සබඳතා ගණන​ හෙලි වේ.

ඩොලර් මිලියන 7 ක මුදලක් වැය වූ  COVIDSafe app මඟින් සොයා ගත් කොරෝනා සබඳතා ගණන​ හෙලි වේ.

COVIDSafe app detected just 17 contacts not found by manual tracers after $7 million spent on advertising.

COVIDSafe යෙදුම පිළිබඳ ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති කියා සිටියේ නිවසින් එලියට යන විට හිරු ආවරණයට යොදන ආලේපන මෙන් මෙම යෙදුමද තමන් ව ආරක්‍ෂා කරන ලෙසයි. නමුත් වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා ඩොලර් මිලියන 7 කට ආසන්න මුදලක් වැය කර ඇති අතර එය සම්බන්ධතා 17 ක් පමණක් හඳුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ක්වීන්ස්ලන් ​ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Steven Miles විසින් මෙම යෙදුම “නිෂ්ඵල​” ලෙස​ හඳුන්වා ඇති අතර​ Shadow සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Chris Bowen විසින් “අසාර්ථකයි” ලෙස ලේබල් කර ඇත.

වික්ටෝරියා හි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිලධාරී මහාචාර්ය Brett Sutton පැවසුවේ “එය අප බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵල​ ප්‍රමාණයක් ලබා දී නැති බවයි.

සෙනෙට් ඇස්තමේන්තුවකින් හෙළි වූයේ යෙදුමෙන් සම්බන්ධතා 17 ක් පමණක් හඳුනාගෙන ඇති බවයි.
මෙම යෙදුම අප්‍රේල් මාසයේදී දියත් කළ විට අගමැති ස්කොට් මොරිසන් පැවසුවේ “ COVIDSafe ඕස්ට්‍රේලියාවට ප්‍රවේශ පත්‍රයක්” බවයි.

ඊයේ(27/10) සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර ලේකම් Caroline Edwards අනාවරණය කළේ “2019-2020 දී COVIDSafe යෙදුම් විශේෂිත වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා ඩොලර් මිලියන 6.95 ක් වැය වූ” බවයි.

මෙම යෙදුම අප්‍රේල් මාසයේදී දියත් කරන ලද අතර, ජුනි මස අවසානය දක්වා ප්‍රචාරණ කටයුතු දිගටම පැවතුණි. යෙදුම ප්‍රචාරණය කිරීම සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය කර ඇත්දැයි එලි දැක්වීම​ රජය මීට පෙර ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.

COMMENTS