ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ නිවාස මිළ වැඩියෙන්ම පහළ ගිය වසර බවට 2022 පත්වෙයි

ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ නිවාස මිළ ගණන් වැඩියෙන්ම පහළ ගිය මාස 12 බවට ගතවූ වසර පත්වී තිබෙනවා.

එහිදී සියයට 7.9 කින් පමණ නිවාස මිළ අඩුවී ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම උප නාගරික කලාප 226 ක ඩොලර් මිලියනය ඉක්මවා මිළ ගණන් පැවති නිවාස විශාල ප්‍රමාණයක මිළ ඩොලර් මිලියනයට වඩා අඩුවීමද විශේෂත්වයක්.

නිවාස මිළ ගණන් වැඩියෙන්ම පහළගොස් ඇත්තේ සිඩ්නි නගරයේ වන අතර එය සියයට 13.4 ක් ලෙස තක්සේරු කර තිබෙනවා.

මෙල්බන් හි සියයට 9.6 කින් / හෝබාර්ට් හි සියයට 11.6 කින් / බ්‍රිස්බන් හි සියයට 6.8 කින් සහ කැන්බරා හි සියයට 6.7 කින් මිළ ගණන් අඩුවී ඇති බව සඳහන්.

කෙසේවෙතත් ඇඩිලේඩ් හි සියයට 5.1 කින් – පර්ත් හි සියයට 2.4 කින් සහ ඩාර්වින් හි සියයට 2.9 කින් ලෙස නිවාස මිළ ගණන් ඉහළයාමකුයි සටහන් වන්නේ.

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »