වැඩ කරන දින 04 නියමු ව්‍යාපෘතිය සමස්ත ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා

ඔස්ට්‍රේලියානු සේවකයන්ට වැදගත් වන තීරණ 02 කට සෙනෙට් කමිටුවක් විසින් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව paid parental leave ක්‍රමය සති 26 දක්වා ඉහළ නැංවීම 2026 වසරේ ජූලි මාසයේ සිට බලාත්මක වනු ඇති.

දැනට එය පවතින්නේ සති 20 ක් ලෙසයි.

මීට අමතරව සතියේ වැඩ කරන දින ගණන 04 ක් දක්වා අඩු කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් සමස්ත රට පුරාම අත්හදා බැලීමටද සෙනෙට් කමිටුවක් විසින් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

දැනටමත් මෙල්බන් සහ සිඩ්නි නගරවල ආයතන කිහිපයක් එවැනි අත්හදා බැලීම් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නංවමිනුයි සිටින්නේ.

ස්ථිරවම වැඩ කරන දින ගණන 04 ක් බවට පත් කල හොත් එම නියමයන් කඩ කරන සේවා යෝජකයන්ට එරෙහිව fair work කොමිසම විසින් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ගද සෙනෙට් කමිටු යෝජනාවට අන්තර්ගතයි.

මෙල්බන්හි දුම්කොළ ගබඩා ගිනි තැබීම්වලට තවත් බාල වයස්කරුවන් දෙදෙනෙක් අල්ලයි

මෙල්බර්න්හි උතුරු ප්‍රදේශයේ දුම්කොළ ගබඩා ගිනි තැබීම සම්බන්ධයෙන් බාල වයස්කරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Read More »