වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අගමැති බලාපොරොත්තු වන කොරෝනා පරීක්‍ෂණ වාර්තාව ලැබෙන තෙක් අද දින ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ප්‍රමාද වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අගමැති බලාපොරොත්තු වන කොරෝනා පරීක්‍ෂණ වාර්තාව ලැබෙන තෙක් අද දින ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ප්‍රමාද වේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අගමැති බලාපොරොත්තු වන කොරෝනා පරීක්‍ෂණ වාර්තාව ලැබෙන තෙක් අද දින ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ප්‍රමාද වේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අගමැති බලාපොරොත්තු වන කොරෝනා පරීක්‍ෂණ වාර්තාව ලැබෙන තෙක් අද දින ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ප්‍රමාද වේ.

Daniel Andrews’ daily press conference delayed over final COVID-19 test results.

සීමාවන් ලිහිල් කළ හැකි බවට ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින මෙල්බර්න් වැසියන්ට​ අද දහවල් වන තෙක් බලා සිටීමට සිදුවනු ඇත, Daniel Andrews දිනපතා පවත්වනු ලබන​ පුවත්පත් සාකච්ඡාව අද දින ප්‍රමාද වේ.

වික්ටෝරියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා සාමාන්‍යයෙන් පෙරවරු 11 ට පමණ රජයේ පුවත්පත් සාකච්ඡාව සිදු කරයි. නමුත් අද දහවල් ඔහු මාධ්‍යයට මුහුණ දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අද දින​ Andrews පුවත්පත් සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට පෙර මෙල්බර්න් හි උතුරු තදාසන්න ප්‍රදේශවල කොරෝනා ව්‍යාප්තියෙන් පසුව එහි​ සිදු කල අවසන් 500 ත් 700ත්  අතර​ පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵ​ල බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව වාර්තා වේ.

Andrewsගේ සමුළුවේ නිල ආරම්භක වේලාව තවම ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැති අතර, ප්‍රමාදය රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සීමාවන් ලිහිල් කළ හැකි ලකුණක් වනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙති.

අද උදෑසන නිවේදනය කළේ වික්ටෝරියා හි නව COVID-19 රෝගීන් ඊයේ දිනට වාර්තා වී නොමැති බවත් සහ​ මරණ නොමැති බවත් ය.

 

COMMENTS