නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට එළඹෙන සති අන්තයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට එළඹෙන සති අන්තයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට එළඹෙන සති අන්තයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට එළඹෙන සති අන්තයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි!  

BOM weather radar warns of flash floods, wild winds for NSW weekend!

එළඹෙන සති අන්තයේ NSW හි සමහර ප්‍රදේශ සඳහා ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවට ඕස්ට්‍රේලියානු කාලගුණ විද්‍යා කාර්යාංශය දැනුම් දේ.  තවද සමහර ප්‍රදේශවල​​ හදිසි ගංවතුර තත්ව​ හා හානිකර සුළං ඇති වීමට වැඩි ප්‍රවණතාවයක් ඇති අතර ප්‍රාන්තයේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම වර්ෂාව අපේක්ෂා කළ හැකිය.

කාලගුණ විද්‍යා කාර්යාංශයේ හෙලන් රීඩ් සිකුරාදා පැවසුවේ NSW හි විශේෂයෙන් සෙනසුරාදා ඉතාමත් සුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක් පමණක් වර්ෂාව රහිතව පවතින බවයි.

ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාපතනය සෑම තැනටම එක ලෙස බල නොපාන අතර​ සෑම තැනකම මිලිමීටර් 5 ත් 10 ත් අතර වර්ෂාපතනයක් පැතිරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර සමහර ප්‍රදේශවල “ගංවතුර හානිකර සුළං” පුරෝකථනය කර ඇති බව ඇය පැවසුවාය.

උතුරු එන්එස්ඩබ්ලිව් ඇතුළු ප්‍රාන්තයේ සමහර ප්‍රදේශ සඳහා දැඩි කුණාටු අපේක්ෂා කරන අතර, අවට ස්ථානවලට ඉතා සුළු බලපෑමක් අත්විඳිය හැකිය.

COMMENTS