පොදු අධ්‍යාපනය සඳහා වියදම් අධිකම නගරය බවට මෙල්බන් පත්වෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

පොදු අධ්‍යාපනය සඳහා වියදම් අධිකම නගරය බවට මෙල්බන් පත්වෙයි

පොදු අධ්‍යාපනය සඳහා වියදම් අධිකම නගරය බවට මෙල්බන් පත්වෙයි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ පොදු අධ්‍යාපනය සඳහා වියදම් අධිකම නගරය බවට මෙල්බන් පත්වී තිබෙනවා.

මෙල්බන් පදිංචි දෙමව්පියන්ට වසර 13 ක අධ්‍යාපනය අවසන් කිරීම සඳහා සිය එක් දරුවෙකු වෙනුවෙන් දැරීමට සිදුවන සාමාන්‍ය මුදල ඩොලර් 102,807 ක් බවයි නවතම වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ.

එය සමස්ත රටේම අධ්‍යාපන වියදම හා සැසඳීමේදී සියයට 17 ක ඉහළයාමක් බව සඳහන්.

උපකාරක පංති – නිල ඇඳුම් සහ ලැප්ටොප් වැනි දෑ සඳහායි වැඩිම වියදමක් දැරීමට සිදුවී ඇත්තේ.

සිඩ්නි නගරය දෙවන ස්ථානයට පත්වී ඇත්තේ ඩොලර් 89,500 ක සාමාන්‍ය වියදමක් සමගිනුයි.

ඩොලර් 77,002 ක සාමාන්‍ය වියදමක් සමග කැන්බරා නගරය 03 වන ස්ථානයට පත්ව තිබෙනවා.

පුද්ගලික අධ්‍යාපනය සැළකීමේදීත් වියදම් වැඩිම නගර දෙක බවට මෙල්බන් හා සිඩ්නි නගර පත්ව ඇති අතර වියදම් අවම නගරය බවට පර්ත් නුවර පත්වී තිබෙනවා.

COMMENTS